E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Duodenal Atrezinin Prenatal Ultrasonografik Tanısı [Van Med J]
Van Med J. 2010; 17(1): 16-18

Duodenal Atrezinin Prenatal Ultrasonografik Tanısı

Mertihan Kurdoğlu1, Mehmet Melek2, Yeşim Elcüman Edirne3, Zehra Küçükaydın4, Recep Yıldızhan5, Ertan Adalı4, Ali Kolusarı4, Mansur Kamacı4
1Yüzüncü Yıl Universitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Van
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji, Ana Bilim Dalı, Van
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Van
5Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Van

Duodenal atrezi, fetüste en sık saptanan intestinal atrezidir. Prenatal tanı ile cerrahi prosedürlerin erken dönemde planlanması, neonatal mortalite ve morbiditeyi azaltmaktadır. Bu konuda çarpıcı bir örnek olması bakımından prenatal tanı almış bir olgumuzu doğumdan sonraki yönetimini de ele alarak tartışmayı amaçladık. Yirmi dört yaşında, sularının gelmesi şikâyetiyle Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’ne başvuran hastanın obstetrik ultrasonografisinde fetal ölçümler 34 hafta ile uyumlu olup polihidramnios tespit edilmiş ve fetüsün batın incelemesinde de “double-bubble” görünümü izlenmiştir. Fetal kalp atımlarının bradikardik olması üzerine hasta acil olarak sezaryene alınmış ve 7-9 apgarlı 1900 gr. erkek bebek doğurtulmuştur. Prenatal tanıda duodenal atrezi düşünülmesi nedeniyle çekilen direkt batın grafilerinde de “double bubble” görünümü izlenmesi üzerine bebek, Çocuk Cerrahisi Bölümü’nce operasyona alınmıştır. Operasyonunda atretik duodenal uçlara “side to side” anastomoz uygulanan bebek, postoperatif 16. gün taburcu edilmiştir. Duodenal atrezinin prenatal tanısında ultrasonografi önemli bir yer tutmakta olup bu olgularda prognozu belirlemede doğumun olduğu gebelik haftası, ek anomalilerin varlığı ve tanıda gecikme olup olmadığı önemlidir. Tanıda gecikme; kusma, aspirasyon pnömonisi, elektrolit dengesizliği, dehidratasyon ve mide perforasyonu sonucunda ölüme neden olabilir ve bu nedenle erken tanı hayat kurtarıcıdır.

Anahtar Kelimeler: Duodenal atrezi, Prenatal tanı, Ultrasonografi

Prenatal Ultrasonographic Diagnosis of Duodenal Atresia

Mertihan Kurdoğlu1, Mehmet Melek2, Yeşim Elcüman Edirne3, Zehra Küçükaydın4, Recep Yıldızhan5, Ertan Adalı4, Ali Kolusarı4, Mansur Kamacı4
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Van
2Yüzüncü yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, VAN
3Yüzüncü yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, VAN
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Van
5Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Van

Duodenal atresia is the most common intestinal atresia diagnosed in a fetus. Early planning of the surgical procedures with the help of prenatal diagnosis reduces neonatal mortality and morbidity. We would like to discuss a prenatally diagnosed case together with his postnatal management as an impressive example of this topic. A 24 year-old patient gravida 1, para 0 was admitted to Obstetrics and Gynecology Clinic after membrane rupture and her obstetric ultrasonography revealed a fetal biometry compatible with 34 weeks of gestation together with polyhydramnios and a “double bubble” sign was noticed in abdominal examination of the fetus. Since the fetal heart rates were bradycardic, a cesarean section was performed to the patient and a 1900 g male baby was delivered with 7-9 apgars. The baby was operated by the Department of Pediatric Surgery upon the sign of “double bubble” seen on the direct abdominal graphies which were taken over the prenatal diagnosis of duodenal atresia. The baby in whose operation atretic duodenal ends were anastomised “side to side” was discharged in 16th postoperative day. Ultrasonography is quite helpful in the prenatal diagnosis of duodenal atresia, and prognosis of these patients depends on gestational week at delivery, presence of additional anomalies and delay in diagnosis or not. Delay in diagnosis may lead to death as a result of vomiting, aspiration pneumonia, electrolyte imbalance, dehydratation and gastric perforation and thus, early diagnosis is lifesaving.

Keywords: Duodenal atresia, Prenatal diagnosis, Ultrasonography

Mertihan Kurdoğlu, Mehmet Melek, Yeşim Elcüman Edirne, Zehra Küçükaydın, Recep Yıldızhan, Ertan Adalı, Ali Kolusarı, Mansur Kamacı. Prenatal Ultrasonographic Diagnosis of Duodenal Atresia. Van Med J. 2010; 17(1): 16-18
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale