E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Günübirlik Lomber Mikrodiskektomi Operasyonlarını İzleyen Postoperatif Bulantı Kusmanın Tedavisinde Ondansetrona Deksametazon İlavesi [Van Med J]
Van Med J. 2015; 22(1): 25-33

Günübirlik Lomber Mikrodiskektomi Operasyonlarını İzleyen Postoperatif Bulantı Kusmanın Tedavisinde Ondansetrona Deksametazon İlavesi

Işıl Davarcı1, Kasım Tuzcu1, Sedat Hakimoğlu2, Murat Karcıoğlu2, Mustafa Aras3, Selim Turhanoğlu2
1Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye
2Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Hatay
3Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp fakültesi Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye

Amaç: Çalışmamızda, deksametazonun ondansetronla kombinasyonunun lomber mikrodiskektomilerde postoperatif bulantı kusmayı (POBK) önlemedeki etkinliklerini karşılaştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Günübirlik mikrodiskektomi operasyonu uygulanacak American Society of Anesthesiologists (ASA) I-II, 60 hasta rastgele 3 gruba ayrıldı: grup D; 8mg deksametazon, grup O; 4mg ondansetron, grup P; 8mg deksametazon ve 4mg ondansetron. Postoperatif bulantı ve kusma ve ağrı sıklığı ile antiemetik ve analjezik ihtiyaçları cerrahi sonrasında 3-12 ve 24. saatlerde değerlendirildi. Bulgular: Postoperatif ilk 3 saatte bulantı insidansı grup D ve grup O’ya kıyasla grup P’de anlamlı olarak azalmıştı (p<0.046 ve p<0.021, sırasıyla). Bu dönemde ilave antiemetik kullanımı, grup P’de grup D ve grup O’ya kıyasla anlamlı olarak azalmıştı (p<0.030 ve p<0.023, sırasıyla). Çalışmamızda; kadın cinsiyet, sigara içmeme, POBK veya taşıt tutma hikâyesi POBK’nın tahmininde anlamlı risk faktörleriydi. Oral su/gıda alma zamanı ve taburcu olma süreleri diğer gruplara kıyasla grup P’de anlamlı olarak azalmışken (p<0.012, p<0.003 ve p<0.005, p<0.007, sırasıyla), POBK görülen hastalarda ise anlamlı olarak artmıştı (p<0.007 ve p<0.029, sırasıyla). Sonuç: Günübirlik lomber mikrodiskektomilerde deksametazonun ondansetronla kombinasyonu antiemetik etkinliği arttırarak hastaların daha erken oral su/gıda almalarını ve daha erken taburcu olmalarını sağlamıştır.

Anahtar Kelimeler: POBK, deksametazon, ondansetron, lomber mikrodiskektomi

The Addition of Dexamethasone to Ondansetron for Treatment of Postoperative Nausea and Vomiting Following Day-Case Lumbar Microdiscectomy

Işıl Davarcı1, Kasım Tuzcu1, Sedat Hakimoğlu2, Murat Karcıoğlu2, Mustafa Aras3, Selim Turhanoğlu2
1Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye
2Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye
3Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp fakültesi Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye

Objevtive: The aim of this study was to determine the effect of the combination of dexamethasone with ondansetron on postoperative nausea and vomiting (PONV) in patients undergoing lumbar microdiscectomy. Methods: ASA I–II, sixty patients undergoing day-case lumbar microdiscectomy were randomized into three groups: group D; (n=20) 8 mg dexamethasone, group O; (n=20) 4 mg ondansetron and group P; (n=20) 8 mg dexamethasone-4 mg ondansetron. The incidence of PONV and pain, the needs of antiemetics and analgesic were recorded 3-12 and 24th hours postoperatively. Results: The incidence of postoperative nausea in the first 3 hours was shorter in group P compared with group D and group O (p<0.046 and p<0.021, respectively). During this period, rescue antiemetic use was significantly decreased in group P compared with group D and group O (p<0.030 and p<0.023, respectively). Female gender, nonsmoking, history of motion sickness or PONV were risk factors for PONV. The oral water/nutrition intake and discharge time in group P was significantly decreased compared with the other groups (p<0.012, p<0.003 and p<0.005, p<0.007, respectively). It was significantly increased in patients who experienced PONV (p<0.007 and p<0.029, respectively). Conclusion: The combination of dexamethasone with ondasetron provided earlier oral water/nutrition intake and earlier discharge time by significantly increasing the antiemetic effectiveness.

Keywords: PONV, dexamethasone, ondasetron, lumbar microdiscectomy

Işıl Davarcı, Kasım Tuzcu, Sedat Hakimoğlu, Murat Karcıoğlu, Mustafa Aras, Selim Turhanoğlu. The Addition of Dexamethasone to Ondansetron for Treatment of Postoperative Nausea and Vomiting Following Day-Case Lumbar Microdiscectomy. Van Med J. 2015; 22(1): 25-33
LookUs & Online Makale