E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Ardışık Gebeliklerde Tekrarlayan Pierre Robin Sendromu Olgu Sunumu [Van Med J]
Van Med J. 2013; 20(4): 263-265

Ardışık Gebeliklerde Tekrarlayan Pierre Robin Sendromu Olgu Sunumu

Mansur Kamacı1, Recep Yıldızhan2, Tuna Dalbudak3, Ertan Adalı1, Numan Çim3, Serdar Ceylaner4
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Van
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD.Van
4İntergen Genetik Merkezi. Ankara

22 yaşındaki Gravida 2, Parite 2 olan ve 2 yıldır evli olan hasta her iki doğumunu da kliniğimizde sezaryenle yapmıştır. İlk gebeliği 32. gebelik haftasında ablasyo plasenta ve preterm eylem tanısıyla sezaryen operasyonu ile baş gelişli 2000 gram ağırlığında, 5-9 apgarlı, Pierre Robin Sendromlu, kız bebek doğurtulmuştu. Yenidoğan ünitesinde izlenirken doğumdan 24 saat sonra eksitus oldu. Preterm eylem, makat prezentasyon ve fetal distres tanısı ile ikinci kez de sezaryen ile kız ve 1700 gram ağırlığında Pierre Robin Sendromlu bebek olarak dünyaya gelen olgu, yenidoğan yoğun bakım koşullarında ancak 9 saat yaşamıştır. Literatür taramasında, rekürrens gösteren PRS’li bebek nadir rastlandığı için bu olgu sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Rekürrens pierre robin sendromu, mikrognati, glossoptosis, damak yarığı

Recurrent pierre robin syndrome in consecutive pregnancies: A case report

Mansur Kamacı1, Recep Yıldızhan2, Tuna Dalbudak3, Ertan Adalı1, Numan Çim3, Serdar Ceylaner4
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD.Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD.Van
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD.Van
4İntergen Genetik Merkezi. Ankara

A 22-year-old, gravida 2, parity 2 woman being married for 2 years delivered her both babies in our clinic by cesarean section. In her first pregnancy, a 2000 gr., vertex presentation female baby with Pierre Robin Syndrome was delivered by cesarean section at the 32nd week of gestation with the indications of ablatio placenta and preterm labor. Her Apgar scores were 5 and 9 at first and fifth minutes. She died 24 hours after delivery while being followed at the neonatal intensive care unit. The patient delivered a 1700 gr. female baby in her second cesarean section performed with the indications of preterm labor, breech presentation and fetal distress. The baby was diagnosed as Pierre Robin Syndrome and lived only 9 hours at the neonatal intensive care unit conditions. This case is reported since recurrent Pierre Robin Syndrome is very rare in the literature.

Keywords: Recurrent pierre robin syndrome, micrognathi, glossoptosis, cleft palate

Mansur Kamacı, Recep Yıldızhan, Tuna Dalbudak, Ertan Adalı, Numan Çim, Serdar Ceylaner. Recurrent pierre robin syndrome in consecutive pregnancies: A case report. Van Med J. 2013; 20(4): 263-265
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale