E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Kronik Böbrek Yetersizliği Hastasında Görsel Halüsinasyonlar ile Prezente Olan Ertapenem İlişkili Nörotoksisite [Van Med J]
Van Med J. 2022; 29(4): 440-444 | DOI: 10.5505/vtd.2022.83356

Kronik Böbrek Yetersizliği Hastasında Görsel Halüsinasyonlar ile Prezente Olan Ertapenem İlişkili Nörotoksisite

Seçkin Akben1, İlyas Öztürk2, Ertugrul Erken2, Özkan Güngör2, Orcun Altunören2
1Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Kahramanmaraş
2Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Kahramanmaraş

Böbrek yetersizliği hastalarının takibi sırasında içinde bulunulan klinik durum ve komorbiditeler nedeniyle çok sayıda ilaç kullanılması gerekebilmektedir. Kullanılan bu ilaçların nefrotoksik etkisi veya böbrek yoluyla atılan ilaçların vücutta birikerek toksik etki yapabilmesi açısından dikkatli olunmalıdır. Karbapenemlerin en önemli yan etkilerinden biri de nörotoksisitedir. Bu yönüyle en çok anılan İmipenem olsa da diğer karbapenemlere bağlı da benzer yan etkiler görülebilmektedir. Glomerüler filtrasyon hızına göre doz ayarı yapılsa bile bu yan etkiler görülebilir. Literatür incelendiğinde ertapeneme bağlı nörotoksisitenin sanıldığından daha sık görüldüğü tespit edilmiştir. Biz de bu çalışmamızda kronik böbrek yetersizliği hastasında ertapenem kullanımı sonrası gözlenen görsel halüsinasyon olgumuzu sunarak bu konuya dikkat çekmek istedik.

Anahtar Kelimeler: Ertapenem, Halüsinasyon, Nörotoksisite

Ertapenem Related Neurotoxicity Presented with Visual Halusinations in Chronic Kidney Failure Patient

Seçkin Akben1, İlyas Öztürk2, Ertugrul Erken2, Özkan Güngör2, Orcun Altunören2
1Sutcu Imam University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Kahramanmaraş
2Sutcu Imam University Faculty of Medicine, Department of Nephrology, Kahramanmaras

During the follow-up of patients with renal failure, many medications may be required due to the clinical condition and comorbidities. Care should be taken in terms of the nephrotoxic effect of these drugs used or the accumulation of renally excreted drugs in the body and causing toxic effects. One of the most important side effects of carbapenems is neurotoxicity. Although Imipenem is the most frequently mentioned in this respect, similar side effects can be seen due to other carbapenems. Even if the dose is adjusted according to the glomerular filtration rate, these side effects can be seen. When the literature is examined, it has been determined that neurotoxicity due to ertapenem is seen more frequently than expected. In this study, we wanted to draw attention to this issue by presenting our case of visual hallucination observed after the use of ertapenem in a patient with chronic renal failure.

Keywords: Ertapenem, Halusination, Neurotoxicity

Seçkin Akben, İlyas Öztürk, Ertugrul Erken, Özkan Güngör, Orcun Altunören. Ertapenem Related Neurotoxicity Presented with Visual Halusinations in Chronic Kidney Failure Patient. Van Med J. 2022; 29(4): 440-444

Sorumlu Yazar: İlyas Öztürk, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale