E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Acil Kadın Hastalıkları ve Doğum Ameliyatlarında Anestezi Uygulamalarımız [Van Med J]
Van Med J. 2006; 13(2): 56-60

Acil Kadın Hastalıkları ve Doğum Ameliyatlarında Anestezi Uygulamalarımız

Gülcan Berkel Yıldırım1, Serhan Çolakoğlu1, Elif Bombacı1, Selda Gül1
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Amaç: Acil kadın hastalıkları ve doğum ameliyatlarının çoğunluğunu sezaryen operasyonu oluşturmaktadır. Bu ameliyatlarda uygulanacak anestezi yönteminin endikasyonunu, cerrahinin aciliyeti, hastanın mevcut sistemik sorunları ve hastanın tercihi belirlemektedir. Bundan sonraki anestezi uygulamalarımıza katkı sağlayacağını düşündüğümüz acil kadın hastalıkları ve doğum ameliyatlarının 2 yıllık süre içindeki sonuçlarını tartışmayı amaçladık. Materyal ve Metod: Hastaların demografik verileri, cerrahi ve anestezi süreleri, ameliyat endikasyonu ve aciliyeti, olgulardaki yandaş hastalıklar, uygulanan anestezi yöntemleri, yenidoğan Apgar skorları, yenidoğanın canlandırılması işlemi, rejyonel anestezi uygulanan olgularda kullanılan lokal anestezikleri, girişim yapılan aralık ve blok seviyesi ile spinal anestezide kullanılan iğnelerin çapı ve türü retrospektif olarak anestezi kayıtlarından incelendi. Genel anestezi olgularında kullanılan indüksiyon ajanları ve kas gevşetici ajanlar ile anestezi idamesinde seçilen inhalasyon ve intravenöz ajanlar kaydedildi. Bulgular ve Sonuç: Acil kadın hastalıkları ve doğum ameliyatlarının %92 gibi önemli bir bölümünü sezaryen ameliyatları oluşturmaktadır. Tercih edilen anestezi yöntemi ameliyatın aciliyetine göre seçilmekle birlikte çoğunlukla genel anestezidir. Spinal anestezi uygulanan gebelerin yenidoğanlarının 1. ve 5. dk Apgar skorları genel anesteziye kıyasla istatistiksel olarak anlamlı olarak yüksek tespit edildi. Endikasyonu olduğu halde tüm hastaların % 43’ünün rejyonel anestezi uygulamasını reddetmesi bu anestezi yöntemi ile ilgili yeterli kültür ve bilinç düzeyinin oluşmadığını göstermektedir. Acil sezaryen ameliyatlarında spinal anestezi uygulamalarının arttırılması gerektiği kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: sezaryen , acil, rejyonel anestezi, genel anestezi

Anesthesia for Emergency Obstetric and Gynecological Operations

Gülcan Berkel Yıldırım1, Serhan Çolakoğlu1, Elif Bombacı1, Selda Gül1
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Aim: Most of the emergency operations for obstetrics and gynecology were cesarean sections. Anesthetic management depends on the indication and emergency of the operation as well as the patient’s physical status and approval of the anesthesia technique. The purpose of this study was to evaluate anesthetic methods that were employed in two years period in our clinic. Methods: During this study emergent obstetric and gynecological operations have been evaluated by investigating the anesthesia charts in a retrospective manner. Demographic data, techniques of anesthesia, duration of surgery, Apgar scores of the new-borns, presence of new-born resuscitation, and drugs used in regional anesthesia and the level of sensorial blockade, anesthetic choice and muscle relaxant drugs of induction and management have been recorded. Result and Conclusion: Most of the emergent operations of gynecological and obstetric surgery performed were cesarean sections (92%). Decision of anesthetic technique was especially made according to urgency of the operation. We figured out that it was frequently general anesthesia. The Apgar scores of the newborns were statistically higher in patients undergoing spinal anesthesia than general anesthesia. Forty three percent of patients refused the regional anesthesia technique although it was indicated due to the social and cultural levels of our patients are not high enough to judge between the anesthetic methods. The use of spinal anesthesia should be increased for emergency cesarean deliveries.

Keywords: cesarean section, emergency, regional anesthesia, general anesthesia

Gülcan Berkel Yıldırım, Serhan Çolakoğlu, Elif Bombacı, Selda Gül. Anesthesia for Emergency Obstetric and Gynecological Operations. Van Med J. 2006; 13(2): 56-60
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale