E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Et Ve Et Ürünlerinden Listeria Monocytogenes’in İzolasyonu [Van Med J]
Van Med J. 2006; 13(2): 36-41

Et Ve Et Ürünlerinden Listeria Monocytogenes’in İzolasyonu

Mustafa Berktaş1, Edibe N. Bozkurt2, Hamza Bozkurt2, Mustafa Alişarlı3, Hüseyin Güdücüoğlu4
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, VAN
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van

Amaç: Çalışma, ilimizde et ve et ürünlerinde Listeria suşlarının ve bunların içinde Listeria monocytogenes suşunun bulunma oranını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Bu amaçla 100 adet kıyma, 50 adet parça et, 25 adet sucuk, 25 adet salam, 25 adet sosis ve 25 adet pastırma örneği alınarak, United States Department of Agriculture (USDA)-Food Safety and Inspection Service (FSIS) tarafından önerilen yöntemle çalışılmıştır. Bulgular: Çalışma sonucunda, kıyma örneklerinin %73 (73/100)’ünde, parça et örneklerinin %74 (3750)’ünde, sucuk örneklerinin %76 (19/25)’sında, salam örneklerinin %16 (4/25)’sında, sosis örneklerinin %44 (11/25)’ünde ve pastırma örneklerinin %32 (8/25)’sinde Listeria suşu izole edilmiştir. Bu sonuçlarla; kıyma, sosis ve parça ette en sık L. innocua, sucuk ve pastırmada en sık L. monocytogenes, salamda ise en sık L. welshimeri ile kontaminasyonların oluştuğu saptanmıştır. Sonuç: Et ve et ürünlerinin çiğ olarak ya da yeteri kadar ısı işlemi görmeden tüketilmesi halinde sağlık açısından önemli bir potansiyel güç oluşturabilecekleri kanaatine varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Listeria spp., et, et ürünleri

Isolation of Listeria Species in Meat and Meat Products

Mustafa Berktaş1, Edibe N. Bozkurt2, Hamza Bozkurt2, Mustafa Alişarlı3, Hüseyin Güdücüoğlu4
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van.
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van.
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, VAN
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van.

Aim: In this study, we decided to investigate the ratio of Listeria monocytogenes and the other Listeria spp. in meat and meat products in Van City Center. Methods: For his purpose; 100 mince meats, 50 meats, 25 (garlic-flavoured) sausage, 25 salamis, 25 sausage and 25 preserve of dried meats were used. The method suggested by USDA-FSIS has been used for the determination of Listeria species. Results: As the result of the study, Listeria species were isolated in 73 %(73/100) of mince meats, in 74 %(37/50) of meats, in 76% (19/25) of (garlic-flavoured) sausage, in 16 %(4/25) of salamis, in 44 %(11/25) of sausage and in 32 %(8/25) of preserve of dried meats. It was established that the mince meat was mostly contaminated by L. innocua, (garlic-flavoured) sausage and preserve of dried meats were mostly contaminated by L. monocytogenes and salami was mostly contaminated by L. welshimeri. Conclusion: In conclusion, it is assumed that a potential problem for public health could arise, if meat and meat products are consumed raw or uncooked.

Keywords: Listeria species, meat, meat products

Mustafa Berktaş, Edibe N. Bozkurt, Hamza Bozkurt, Mustafa Alişarlı, Hüseyin Güdücüoğlu. Isolation of Listeria Species in Meat and Meat Products. Van Med J. 2006; 13(2): 36-41
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale