E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Beden Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Yüzeyel Mantar Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi [Van Med J]
Van Med J. 2006; 13(2): 53-55

Beden Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Yüzeyel Mantar Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi

Hüseyin Güdücüoğlu1, Necmettin Akdeniz2, Hamza Bozkurt3, Kumru Aygül4, Hicran İzci4, Mustafa Berktaş5
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dermatoloji Ana Bilim Dalı, Van
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilimdalı
5Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Van

Dermatofitler canlılarda keratinize dokuya saldıran, deri, saç ve tırnakta enfeksiyon yapan keratinofilik mantarlardan olup Epidermophyton, Microsporum ve Trichophyton olmak üzere 3 cinse ayrılmaktadır. Bu çalışmada üniversitemizin beden eğitimi bölümünde okuyan öğrencilerin dermatofit açısından tüm vücut bölgelerinin (cilt, tırnak ve saç) değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Olguların değerlendirilmesinde; direkt bakı (%15’ lik KOH kullanılarak lam-lamel arası preparatlar) ve kültür [Sabouraud Dekstroz Agar (SDA) besiyeri, Patates-Dekstroz Agar (PDA) ve Mycobiotic agar besiyerleri] yapılmıştır. Toplam 40 öğrencinin yapılan genel cilt, tırnak ve saçlı deri muayenesi sonucunda yüzeyel mantar enfeksiyonları açısından şüpheli 27’sinden yapılan incelemeye göre direkt bakıda 17 örnekte mantar elemanlarına rastlanmış olmasına rağmen, toplam 4’ünde (%10) mikroskobik olarak Malessezia furfur, kültür sonucuna göre ise 3’ünde (%7.5) Trichophyton rubrum tespit edilmiştir. Hedef kitlelerden biri olan sporcuların taranması ile onlarda olabilecek mantar enfeksiyonlarına karşı nasıl korunabileceklerinin anlatılmasının mantar infeksiyonlarından korunmada ve erken tanıda önemli olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Beden eğitimi bölümü öğrencileri , dermatofit.

The Evaluation of Superficial Fungal Infections in the Students of Physical Education Department

Hüseyin Güdücüoğlu1, Necmettin Akdeniz2, Hamza Bozkurt3, Kumru Aygül4, Hicran İzci4, Mustafa Berktaş5
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilimdalı
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilimdalı
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilimdalı
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilimdalı
5Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilimdalı

Dermatophytes are fungi that can cause infections of the skin, hair, and nails due to their ability to utilize keratin. The dermatophytes consist of three genera: Epidermophyton, Microsporum and Trichophyton. In this study, we aimed to investigate the whole skin sites, nails and hairy skin of the students of physical education department . We performed direct examination (with 15% KOH on slides ) and culturing [with Sabouraud Dextrose Agar (SDA), Potato-Dextrose Agar (PDA)and Mycobiotic agar] to investigate the lesions. As a total 40 students were researched and 27 suspicious lesions were determined , 17 of them were found as positive by direct examination; 4 (10%) of them were identified as Malessezia furfur and 3 (7.5%) of them were identified as Trichophyton rubrum by culturing. We think that research on sportsmen who are at risk of fungal infections and their education about protecting from fungal infections should be useful and important on early diagnosis.

Keywords: Students of physical education department , dermatophytes

Hüseyin Güdücüoğlu, Necmettin Akdeniz, Hamza Bozkurt, Kumru Aygül, Hicran İzci, Mustafa Berktaş. The Evaluation of Superficial Fungal Infections in the Students of Physical Education Department. Van Med J. 2006; 13(2): 53-55
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale