E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Hemoglobin F ve İlişkili Klinik Durumlar [Van Med J]
Van Med J. 2016; 23(2): 229-234 | DOI: 10.5505/vtd.2016.96268

Hemoglobin F ve İlişkili Klinik Durumlar

Vedat Uygun1, Gülsün Tezcan Karasu2
1Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, MedicalPark Antalya Hastanesi, Pediatrik Kemik İliği Nakli Ünitesi, Antalya
2Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, MedicalPark Göztepe Hastanesi, Pediatrik Kemik İliği Nakli Ünitesi, İzmir

Hemoglobin F (HbF), oksijen bağlama yeteneği hemoglobin A (HbA)´dan daha yüksek olması ve bu nedenle anneden fetüse oksijen taşınmasını kolaylaştırması nedeniyle intrauterin dönemin en önemli hemoglobinidir. Erişkinlerde fetal hemoglobin düzeyi yaş, cinsiyet ve bazı kalıtsal özelliklere bağlıdır. Kalıtsal özellikler ß globin gen kümesi ile ilişkili veya ilişkisiz farklı kromozomlardaki bir kaç gen ile bağlantılıdır. Bu derlemede hemoglobin F´nin yüksek kalmasına neden olan herediter persistan fetal hemoglobin ve bazı klinik durumlar ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Fetal hemoglobin, hemoglobinopati, hematopoez

Hemoglobin F and Related Conditions

Vedat Uygun1, Gülsün Tezcan Karasu2
1Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, MedicalPark Antalya Hastanesi, Pediatrik Kemik İliği Nakli Ünitesi, Antalya
2Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, MedicalPark Göztepe Hastanesi, Pediatrik Kemik İliği Nakli Ünitesi, İzmir

Hemoglobin F is the major haemoglobin during intrauterine life because of its oxygen af?nity is higher than that of haemoglobin A and this facilitates oxygen transfer from the mother to the fetus. The level of hemoglobin F in adult life is determined by age, sex and a number of inherited characteristics. Genetic factors are related to the several genes in different chromosomes both linked and unlinked to the ß globin gene cluster. In this review, we focus on hereditary persistence of fetal hemoglobin and the other clinical conditions which are related with elevated fetal hemoglobin.

Keywords: Fetal hemoglobin, hemoglobinopathies, hematopoesis

Vedat Uygun, Gülsün Tezcan Karasu. Hemoglobin F and Related Conditions. Van Med J. 2016; 23(2): 229-234
LookUs & Online Makale