E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694

Yayın Politikası

Yayın Politikası

Yayın Politikası
Gönderilen yazıların dergide yayınlanabilmesi için daha önce başka bir bilimsel yayın organında yayınlanmamış olması ve başka bir dergide değerlendirme aşamasında olmaması gerekir. Gönderilen yazı daha önce herhangi bir toplantıda sunulmuş ise; toplantı adı, tarihi ve düzenlendiği şehir belirtilmelidir.
Yazıların yayınlanmak üzere kabul edilmesi için öncelikli koşullar; özgün olması, bilimsel düzeyinin yüksek olması ve atıf alma olasılığının bulunmasıdır.

Yayınlanan yazılardaki kullanılan kaynakların, görüşlerin, bulguların, sonuçların, tablo, şekil, resim ve her türlü içeriğin sorumluluğu yazar veya yazarlarına ait olup ulusal ve uluslararası telif haklarına konu olabilecek mali ve hukuki sorumluluğu yazarlara aittir. Van Tıp Dergisi, yayınlanan yazıların içeriği ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Yayımlanan yazılar için herhangi bir telif hakkı ücreti ödemez.

Değerlendirme Süreci
Dergiye gönderilen yazılar, ilk olarak dergi standartları açısından incelenir. Derginin istediği forma uymayan yazılar, daha ileri bir incelemeye gerek görülmeksizin yeniden düzenlenmek üzere yazarına iade edilir. Tüm yazılar önce editör tarafından ön değerlendirmeye alınır; daha sonra incelenmesi için danışma kurulu üyelerine gönderilir. Gönderilen yazılar, en az 2 danışman (hakem) tarafından değerlendirildikten sonra kabul, minör revizyon, major revizyon, yeniden yazılması gerekli ya da ret kararı çıkabilir. Yayın Kurulunun kararı sorumlu yazara yazılı olarak bildirilir. Dergide yayınlanmasına karar verilen yazı basım sürecine alınır; bu aşamada tüm bilgilerin doğruluğu için ayrıntılı kontrol ve denetimden geçirilir; yayın öncesi şekline getirilerek yazarların kontrolüne ve onayına sunulur.
Hakemlerden gelen cevaplara göre; kabul veya red kararı 2-6 ay arasında değişmektedir.
Kabul edilen makaleler için herhangi bir ücret talep edilmez.
Yazılar kabul edildikten sonra yazar listesine ekleme, çıkarma veya isim sırasında değişiklik yapılamaz.

Türkiye dışındaki ülkelerden yazı gönderen yazarlar için Başlık, Özet, Anahtar kelimeler ve yazıyla ilgili diğer bazı temel bölümlerin Türkçe olarak gönderilmesi zorunlu değildir. Bu bölümler için Türkçe çeviri hizmetleri, yazarlar tarafından gönderilen özgün İngilizce metinler dikkate alınarak dergi editörlüğü tarafından sağlanacaktır.

Hızlı Arama
LookUs & Online Makale