E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694

Yayın Politikası

Yayın Politikası
Gönderilen yazıların dergide yayınlanabilmesi için daha önce başka bir bilimsel yayın organında yayınlanmamış olması ve başka bir dergide değerlendirme aşamasında olmaması gerekir. Gönderilen yazı daha önce herhangi bir toplantıda sunulmuş ise; toplantı adı, tarihi ve düzenlendiği şehir belirtilmelidir.

Yazıların yayınlanmak üzere kabul edilmesi için öncelikli koşullar; özgün olması, bilimsel düzeyinin yüksek olması ve atıf alma olasılığının bulunmasıdır.

Yayınlanan yazılardaki kullanılan kaynakların, görüşlerin, bulguların, sonuçların, tablo, şekil, resim ve her türlü içeriğin sorumluluğu yazar veya yazarlarına ait olup ulusal ve uluslararası telif haklarına konu olabilecek mali ve hukuki sorumluluğu yazarlara aittir. Van Tıp Dergisi, yayınlanan yazıların içeriği ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Yayımlanan yazılar için herhangi bir telif hakkı ücreti ödenmez.
Türkiye dışındaki ülkelerden yazı gönderen yazarlar için Başlık, Özet, Anahtar kelimeler ve yazıyla ilgili diğer bazı temel bölümlerin Türkçe olarak gönderilmesi zorunlu değildir. Bu bölümler için Türkçe çeviri hizmetleri, yazarlar tarafından gönderilen özgün İngilizce metinler dikkate alınarak dergi editörlüğü tarafından sağlanacaktır.

Değerlendirme Süreci
Dergiye gönderilen yazılar, ilk olarak dergi standartları açısından dergi sekreteryası tarafından incelenir. https://vantipderg.org/yazim-kurallari adresinde belirtilen yazım kurallarına uymayan yazılar, yazara düzeltilmesi için tekrar gönderilir. Tüm yazılar önce editör tarafından ön değerlendirmeye alınır; editör tarafından değerlendirilmeye alınması kararlaştırılan her makaleye bölüm editörü atanır. Bölüm editörleri  yazarın kurumundan olmamak koşulu ile  en az 2 hakem atar. Dergimizin bağlı olduğu kurumdan gelen yazılar için kurum dışı bölüm editörü ve kurum dışı hakemler atanır. Hakem görüşleri doğrultusunda; kabul, minör revizyon, major revizyon, yeniden yazılması gerekli ya da ret kararı çıkabilir. Karar, sorumlu yazara online makale sistemi üzerinden bildirilir. Dergide yayınlanmasına karar verilen yazı basım sürecine alınır; bu aşamada tüm bilgilerin doğruluğu için ayrıntılı kontrol ve denetimden geçirilir; yayın öncesi şekline getirilerek yazarların kontrolüne ve onayına sunulur.

Hakemlerden gelen cevaplara göre; kabul veya red kararı 2-6 ay arasında değişmektedir.

Kabul edilen makaleler için herhangi bir ücret talep edilmez.

Yazılar kabul edildikten sonra yazar listesine ekleme, çıkarma veya isim sırasında değişiklik yapılamaz.

Hızlı Arama
LookUs & Online Makale