E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 30 Sayı : 2 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Dergi Hakkında

Derginin editoryal ve yayın süreçleri, International Council of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association of Medical Editors (WAME), Committee on Publication Ethics (COPE) ve European Association of Science Editors (EASE) kılavuzlarına göre şekillendirilmektedir.

Amaç ve Kapsam

Van Tıp Dergisi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kar amacı olmayan, süreli bilimsel yayın organıdır. 1997 yılından beri düzenli ve kesintisiz olarak Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 4 sayı olarak yayınlanmaktadır. Derginin resmi yayın dili, Türkçe ve İngilizce’dir fakat dergimize yüklenen tüm makalelerin İngilizce olmasını teşvik ediyoruz.
Van Tıp Dergisi, tıbbın tüm alanlarında yürütülen klinik araştırma, derleme, olgu sunumu ve editöre mektup başlıklarında makaleleri yayınlayarak bilim dünyasına hizmet etmeyi amaçlayan, hakemli, açık erişimli uluslararası bir dergidir. 

Van Tıp Dergisi, öğretim üyesi, araştırma görevlisi ve uzman hekimlerin tıbbın tüm dallarında değerli araştırmalarını yayınlamaları için teşvik etmekte ve sağlamaktadır. Gönderilen yazıların dergide yayınlanabilmesi için daha önce başka bir dilde olsa bile başka bir bilimsel yayın organında yayınlanmamış olması ve başka bir dergide değerlendirme aşamasında olmaması gerekir. Gönderilen yazı daha önce herhangi bir toplantıda sunulmuş ise; toplantı adı, tarihi ve toplantının düzenlendiği şehir belirtilmelidir.

Editoryal Yapılanma

Baş Editör, Van Tıp Dergisi’nin bilimsel içeriği ve içeriğin yayınlanma zamanı ile ilgili tam yetkiye sahiptir. Baş Editör aynı zamanda gelen makalelerin ilk değerlendirmesini yaparak, yardımcı editör atanmasına veya reddedilmesine karar verir. Yardımcı editörler makale değerlendirme sonrası konu ile alakalı hakemleri, İstatistik Editörü ve Dil Editörü atamasını yapar, revizyon süreçleri yönetir ve tüm süreçler sonrası Baş Editör’e makale ile ilgili tavsiyesini yapar. Önemli bir hata (Etik Onam eksikliği, makale içerisinde tutarsızlıklar v.b.) olmadıkça Baş Editör, yardımcı editörlerin tavsiyeleri aleyhinde görüşte bulunmaz. İstatistik Editörleri kendilerine gönderilen tüm makaleleri istatistiki açıdan değerlendirir. Dil Editörü makale içeriğini dil yeterliliği açısından değerlendirir. Bir editör, çalışmanın bütünlüğü hakkında endişelere kapılırsa, kabul edildikten sonra da dahil, yayınlanmadan önce herhangi bir makaleyi herhangi bir zamanda reddedebilir.

Açık Erişim Bildirimi

Dergimiz, açık erişimli bir dergi olup, tüm içeriğin kullanıcıya ücretsiz olarak erişilebilir olduğu anlamına gelir. Kullanıcılar, yayıncı veya yazardan önceden izin almaksızın, makalelerin tam metinlerini okuyabilir, indirebilir, kopyalayabilir, dağıtabilir, yazdırabilir, arayabilir veya bunlara bağlantı verebilir veya bunları başka herhangi bir yasal amaç için kullanabilir. Bu, Budapeşte Açık Erişim Girişimi (BOAI), açık erişim tanımına uygundur.
Derginin içeriği, üçüncü tarafların orijinal çalışmaya uygun atıf yaparak içeriği ticari olmayan amaçlarla paylaşmasına ve uyarlamasına izin veren Creative Commons GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC 4.0)  ile lisanslanmıştır.

Sorumluluk Reddi 

Van Tıp Dergi’sinde yayınlanan yazılarda ifade edilen tüm ifade veya görüşler, editörlerin, yayın kurulunun ve/veya yayıncının görüşlerini değil, yazar(lar)ın görüşlerini yansıtır. Editörler, yayın kurulu ve yayıncı ifade ve görüşler için herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez.

Dizinlenme

Van Tıp Dergisi, Tübitak/Ulakbim-TRDİZİN, DOAJ, EBSCO, J-Gate , DRJI, CABI, Türk Medline,  Türkiye Atıf Dizini ve Google Scholar tarafından dizinlenmektedir.

Arşivleme

Van Tıp Dergisinde yayınlanan tüm makaleler hem online olarak web sitesinde hem de basılı olarak Tıp Fakültesi arşivinde saklanmaktadır.

Ücretlendirme Politikası

Van Tıp Dergisi ne makale değerlendirme aşamasında ne de yayınlanma aşamasında herhangi bir ücret talep etmez. Yayınlanmasına karar verilen makaleler için de herhangi bir ücret ödemez.

İtirazlar ve Şikayetler

İtiraz ve şikayetler derginin Yayın Kurulu tarafından COPE yönergeleri kapsamında ele alınmaktadır. İtirazlar, makalenin bilimsel içeriğine dayanmalıdır. İtiraz ve şikayetle ilgili nihai karar Baş Editör tarafından verilir. Dahili olarak çözülemeyen vakaları çözmek için bir Etik Editör görevlendirilir. Yazarlar, itiraz ve şikayetleri ile ilgili olarak Editör ile [email protected]  adresinden e-posta yoluyla iletişime geçmelidir.

Reklam Politikası

Web sitemiz medikal ürünler ile ilgili reklamları (ilaç, tıbbı cihaz vs.) kabul etmektedir. Reklam vermek isteyen şahıs, kurum veya kuruluş, dergimiz iletişim adresinde verilen sekreter ile iletişime geçmelidir. Reklamların kabul ve /veya reddi dergi sahibinin insiyatifindedir. Reklamlar, kullanıcı profilinden bağımsız olarak rastgele oynatılmaktadır. Yayınlanan reklamlar, dergi içeriğini hiçbir şekilde etkilemez.

Mali Kaynaklar

Van Tıp Dergisi için gerekli tüm mali kaynak, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü tarafından sağlanmaktadır.

Baş Editör: Doç. Dr. Ahmet Arısoy
Adres: Bardakçı Mah. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs hastalıkları AD.

E-Mail: [email protected]
Yayıncı: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi
Adres: Bardakçı Mah. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampüsü Tuşba/Van

 

Hızlı Arama
LookUs & Online Makale