E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Nadir Fibular (Postaksiyel) Polidaktili Malformasyonun Düzeltilmesinde Yeni Bir Cerrahi Teknik [Van Med J]
Van Med J. 2016; 23(2): 205-208 | DOI: 10.5505/vtd.2016.28917

Nadir Fibular (Postaksiyel) Polidaktili Malformasyonun Düzeltilmesinde Yeni Bir Cerrahi Teknik

Fatih Küçükdurmaz1, Tuhan Kurtulmuş2, Gürsel Saka2, İhsan Özdamar2, Fuat Akpınar3
1Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
2Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
3Abant İzzet Baysal Üniversitesi; Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

16 yaşında bayan hasta polikliniğimize, sol ayak beşinci parmakta fazlalık, ayakkabı kullanımında güçlük, ağrı, ve kozmetik şikayetlerle başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda sol ayak polidaktili tanısı konan hastamızın, diğer sistemlere ait patolojisi bulunmamaktaydı ve ailesinde benzer anomaliye sahip başka bireyler mevcut değildi. Çalışmaya aldığımız ayak polidaktili olgusunda, literatürde görülen olgulardan farklı postaksiyal polidaktili (hem y şeklinde metatars hem de proksimal falanks duplikasyon) malformasyonu mevcuttu. Polidaktilide genellikle kabul edilen cerrahi teknik, lateralde mevcut olan ektopik parmağın ampütasyonudur. Bu olguda uyguladığımız cerrahi teknikde ise ampütasyon ile beraber parmağın rekonstrüksiyonunu sağladık. Bu sıradışı olguya uyguladığımız farklı cerrahi teknikle, hem kozmetik hem de fonksiyonel açıdan başarılı sonuçlar elde etmeyi amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi tedavi, polidaktili, konjenital ayak anomalileri

A new surgical technique for an Unusual Case of Fibular (Postaxial) Polydactyly

Fatih Küçükdurmaz1, Tuhan Kurtulmuş2, Gürsel Saka2, İhsan Özdamar2, Fuat Akpınar3
1Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
2Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
3Abant İzzet Baysal Üniversitesi; Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

16-year-old female patient refered to our polyclinic with difficulty in wearing shoe, foot pain, misformation of fifth toe and cosmetic complaints. After examination, left foot polydactyly is diagnosed and the patient has not got any other systemic pathologies and family history. The case presented here differs from frequently seen cases of polydactyly in that the anomaly was postaxial polydactyly (both Y-shaped metatarsal and proximal phalanx duplication). Lateral ectopic toe amputation is generally accepted procedure for the polydactyly surgery. In this case we performed amputation and reconstruction surgery procedure. With the different surgical technique applied in this unusual case, we aimed to achieve successful cosmetic and functional results.

Keywords: Surgical management, polydactyly, congenital foot abnormalities

Fatih Küçükdurmaz, Tuhan Kurtulmuş, Gürsel Saka, İhsan Özdamar, Fuat Akpınar. A new surgical technique for an Unusual Case of Fibular (Postaxial) Polydactyly. Van Med J. 2016; 23(2): 205-208
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale