E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Gastrointestinal Stromal Tümörlerin Medikal Tedavisinde Güncel Açılımlar [Van Med J]
Van Med J. 2010; 17(1): 23-31

Gastrointestinal Stromal Tümörlerin Medikal Tedavisinde Güncel Açılımlar

Yüksel Küçükzeybek1, Betül Bolat Küçükzeybek2, Abdullah Altıntaş1, Cengiz Demir3
1Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji-Onkoloji Kliniği, Van
2Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü
3Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Hematoloji Kliniği, Van

Gastrointestinal stromal tümör, gastrointestinal kanalın en sık görülen mezenkimal tümörüdür. Lokalize gastrointestinal stromal tümör tedavisi cerrahidir. Metastatik ya da inoperabl gastrointestinal stromal tümör tedavisinde imatinib kullanımından önce kemoterapi ajanları ile oldukça sınırlı yanıtlar alınmaktaydı. İmatinibin kullanım onayı almasından sonra sağkalım oranlarında belirgin artış meydana gelmiştir. İmatinib tedavisi ile progresyon gelişen hastalarda sunitinib kullanılması uygun olacaktır. İkinci basamak tedavi sonrası progresyon gelişen hastalarda faz 2 çalışmalardan elde edilen sonuçlar ile nilotinib veya sorafenib gibi diğer reseptör tirozin kinaz inhibitörlerinin kullanımını düşünülebilir.

Anahtar Kelimeler: Gastrointestinal stromal tümör, imatinib, sunitinib, sorafenib, nilotinib

Current options in Medical Treatment of Gastrointestinal Stromal Tumors

Yüksel Küçükzeybek1, Betül Bolat Küçükzeybek2, Abdullah Altıntaş1, Cengiz Demir3
1Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji-Onkoloji Kliniği, Van
2Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü
3Yüzüncü yıl üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Hematoloji Bilim Dalı. Van

Gastrointestinal stromal tumor is the most common mesenchymal tumor of the gastrointestinal tractus. The main treatment of localized gastrointestinal stromal tumor is surgery. Before the utilization of imatinib, there had been very limited efficacy of conventional chemotherapeutic agents in the treatment of inoperabl and metastatic gastrointestinal stromal tumor. After the approval of imatinib in the treatment of gastrointestinal stromal tumor, a dramatic improvement in the survival of this disease was achieved. However if progression occurs while using imatinib, it will be appropriate to change the treatment into sunitinib. If progression is observed after the second line treatment, then other tyrosine kinase inhibitors like nilotinib or sorafenib can be an option depending on the available data from phase II trials.

Keywords: Gastrointestinal stromal tumor, imatinib, sunitinib, sorafenib, nilotinib

Yüksel Küçükzeybek, Betül Bolat Küçükzeybek, Abdullah Altıntaş, Cengiz Demir. Current options in Medical Treatment of Gastrointestinal Stromal Tumors. Van Med J. 2010; 17(1): 23-31
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale