E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 30 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Başağrısı ve Periorbital Morarma ile Başvuran Çocuk [Van Med J]
Van Med J. 2022; 29(3): 358-361 | DOI: 10.5505/vtd.2022.57767

Başağrısı ve Periorbital Morarma ile Başvuran Çocuk

Gülfer Akça1, Ünal Akça2, Haydar Ali Taşdemir2
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Ana Bilim Dalı, Samsun
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Nöroloji Bilim Dalı, Samsun

AMAÇ: Çok nadir görülen rekürren gözlerde morarma ve başağrısı olan hastayı literatüre sunmak
OLGU: 12 yaş, kız. 2 hafta önce baş ağrısı başlamış. Ağrısı olunca her iki göz çevresinde önce kızarıklık, takibinde koyulaşma ve sonrasında morarıp siyahlaşma oluyor. Ağrısı hafifleyince gözlerdeki morluk kayboluyor. Bulantısı var, kusma yok. Ailede migren öyküsü amcada mevcut. Akrabalık ve hastanede yatış öyküsü yok. 2 hafta içinde 5 kez göz çevresinde morarma olmuş ve acile başvurmuş.
Ağrının lokalizasyonu yok, başının her yerinde hissediyor ve tüm gün sürüyor.İçki veya madde kullanım öyküsü yok. Yiyecek veya içecekle tetiklenmiyor. Gözleri morardığında görmede bulanıklık oluyor. Fotofobi ve fonofobi var. Ağrı yüzünden uyuyamıyor ve uykusuzlukla semptomları artıyor. Okul gün kaybı mevcut.Çok telefon ve bilgisayar kullanıyor. Stres ve ağlama atakları oluyor.
Nörolojik muayene normal. Fundus muayenesi doğal papil ödemi yok. Opsoklonus, myoklonus, nistagmus yok. EEG, beyinMR ve MRvenografi normal. Anemi yok, biyokimyasal parametreler normal. Psödotümörserebri, Nöroblastom ve allerik reaksiyon düşünülmedi. Hastaya propranolol ve fluoksetin migren profilaksisi başlandı. Takibinde ağrıları gerileyen hastanın izlemi sürüyor.
SONUÇ: Lİteratürde gözlerde morarma ve başağrısı birlikteliği Trigeminalotonomiksefalji, nöroblastom, sinüs ventrombozu, idiyopatik intrakranyal hipertansiyon,amiloidoz ve aplastik anemi ile bildirilmiştir.Bu rekürren semptomlar daha çok migren kliniğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: periorbital morarma, baş ağrısı, migren

A Child Presenting With Headache and Periorbital Bruising

Gülfer Akça1, Ünal Akça2, Haydar Ali Taşdemir2
1Department of Pediatrics, Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey
2Department of Pediatric Neurology, Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey

Aim: This study aimed to introduce a patient with a rarely encountered case of recurrent dark discoloration.
Case: A 12-year-old girl.Her headaches started 2 weeks ago.When she has headache,a rash followed by darkening and then bruising around her both eyes appear.When her headache wears off the bruising disappears.She has nausea but does not vomit.In her family,her uncle has a history of migraine.No history of kin marriage between her mother and dad.No history of hospitalization.She had dark discoloration 5 times in 2 weeks and presented to the emergency department.
Headache has no localization.She feels the pain all over her head and it lasts whole day.No history of alcohol or drug abuse.Her headache is not triggered by any food or drink.When the bruising occurs her vision becomes blurry.She has photophobia and phonophobia.She cannot sleep because of her headache and sleeplessness increases her complaints.She has missed several days of school.She spends too much time on phone and computer.She has stress and crying spells.
Her neurological examination is normal.Fundus examination is natural and there is no papilledema.She does not have opsoclonus,myoclonus or nystagmus.The EEG,brain MRG and MR venography are normal.She does not have anemia and the labs are normal.Pseudotumor cerebri,neuroblastoma or allergic reaction were not considered.Propranolol and fluoxetine was commenced for migraine prophylactic treatment and the patient’s headache improved And she is still followed-up.
Conclusion: Co-occurrence of dark discoloration and headache are reported with trigeminal autonomic cephalgia,neuroblastoma, sinus vein thrombosis,idiopathic intracranial hypertension,amyloidosis and aplastic anemia in the literature.However,these recurrent symptoms are predominantly associated with migraine.

Keywords: periorbital dark discolaration, headache, migraine

Gülfer Akça, Ünal Akça, Haydar Ali Taşdemir. A Child Presenting With Headache and Periorbital Bruising. Van Med J. 2022; 29(3): 358-361

Sorumlu Yazar: Gülfer Akça, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale