E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Doğuştan Çarpık Ayaklı Hastalarda Ponseti Yöntemi ile Tedavi Sonuçlarımız [Van Med J]
Van Med J. 2013; 20(4): 212-216

Doğuştan Çarpık Ayaklı Hastalarda Ponseti Yöntemi ile Tedavi Sonuçlarımız

Ahmet Cemil Sökmen1, Savaş Güner2, Mehmet Fethi Ceylan2, Mehmet Ata Gökalp2, Seyyid Şerif Ünsal2, Abdurrahim Gözen2, Ali Doğan3
1Özel Avcılar Anadolu Hastanesi, Ortopedi Kliniği, İstanbul
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji AD, Van
3Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji AD, Antalya

Amaç: Bu çalışmada 2005 ve 2008 yılları arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında Ponseti yöntemi ile tedavi ettiğimiz doğuştan çarpık ayaklı 32 hastanın 56 ayağı değerlendirildi. Hastalarımızın tedaviye başlamadan önce ve son muayenelerinde Dimeglio’nun kullandığı dereceleme sistemi kullanılarak değerlendirme yapıldı. Gereç ve Yöntem: Hastaların ayaklarına ortalama 8 (6–10) alçı yapıldı. 42 ayakta, ameliyathane şartlarında lokal anestezi altında mini açık teknik ile aşilotomi uygulandı. Alçılama sonrası ayaklara 3-4 yıl süreyle Stenback ortezi uygulandı. Ortalama takip süresi 36 ay (16-59 ay) idi. Bulgular: Doğuştan çarpık ayaklı hastalarımızda tespit edilen en sık komplikasyon ön ayak adduksiyonu idi (%44). Orteze uyum gösteren 17 hastanın 3’ünde (%17), uyum göstermeyen 10 hastanın 9’unda (%90) ayak önü adduksiyonu vardı. İdiopatik DÇA’lı hastalarda Plantigrade yürüyebilen hasta oranı %96 idi. Kompleks doğuştan çarpık ayaklı hastaların hepsinde ortez uyumunun tam olmasına rağmen nüks olduğu gözlendi ve bu hastalarda ek cerrahi girişimlere ihtiyaç duyuldu. Sonuç: Çalışmamızda doğuştan çarpık ayaklı hastaların tedavisinde Ponseti yöntemi ile yapılan manipülasyon ve alçı tedavisinde %78 oranında başarı elde edildi. Bu hastalarda ortez uyumunun tedavi sonucunu etkilediği gözlendi. Doğuştan çarpık ayaklı hastalarımızda Ponseti yöntemi ile düzelme oranımız %100 olarak gerçekleşti, Ancak uzun dönem takiplerinde tüm hastalarda nüks görüldü.

Anahtar Kelimeler: Doğumsal çarpık ayak, ponseti yöntemi, mini açık aşilotomi

Treatment results of pes equinovarus with ponseti method

Ahmet Cemil Sökmen1, Savaş Güner2, Mehmet Fethi Ceylan2, Mehmet Ata Gökalp2, Seyyid Şerif Ünsal2, Abdurrahim Gözen2, Ali Doğan3
1Özel Avcılar Anadolu Hastanesi, Ortopedi Kliniği, İstanbul
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji AD, Van
3Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji AD, Antalya

Aim: In current study, we assessed 52 foot of 32 congenital talipes equinovarus (TEV) patients whom we treated with Ponseti method at Orthopaedics and Traumatology department of Yüzüncü Yil University Medical Faculty between 2005-2008. Before treatment and at the last examination, evaluation has been executed with classification of Dimeglio. Material and Method: Eight casts have been used for patient’s foot on avarage (between 6-10). On 42 foot, achilles tenotomy with mini open technique has been applied under operation conditions with local anaesthesia. After removing the cast, Steenback orthosis was used for each foot. The average follow-up time was 36 months (between 6-59 months). Results: The most observed complication diagnosed at congenital TEV patients was metatarsus adductus (44%). There was metatarsus adductus in 3 of 17 patients who had compliance with orthesis (17%) and 9 of 10 patients who had non-compliance with orthesis (90%). Although all patients had complex TEV, the compliance to orthesis was perfect, recurrence was viewed in all of them, so we needed more treating procedures for these patients. Conclusion: In our study, we achieved 78% success rate with cast treatment and manipulation applied by Ponseti technique in the treatment of congenital TEV patients. Compliance of orthesis possibly affects on the result of the treatment. The rate of correction by Ponseti method at complex TEV patients was 100%, but nevertheless recurrence was viewed during long-lasting follow-up period for all patients.

Keywords: Talipes equinovarus, ponseti method, mini open achilles tenotomy

Ahmet Cemil Sökmen, Savaş Güner, Mehmet Fethi Ceylan, Mehmet Ata Gökalp, Seyyid Şerif Ünsal, Abdurrahim Gözen, Ali Doğan. Treatment results of pes equinovarus with ponseti method. Van Med J. 2013; 20(4): 212-216
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale