E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Zor Hava Yolu Beklenen Bir Olguda Hava Yolu Yönetimi [Van Med J]
Van Med J. 2013; 20(4): 227-229

Zor Hava Yolu Beklenen Bir Olguda Hava Yolu Yönetimi

Abdulmenap Güzel1, Hasan Hüsnü Yüce1, Uğur Göktaş2, Yasemin Işık3, Osman Çağatay Aytekin4
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Dursun Odabaş Tıp Merkezi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Van
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Van, Türkiye.
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Van, Türkiye.

Geçirmiş olduğu operasyonlara bağlı agnatisi ve Mallampati skoru 4 olan farklı zamanlarda üç kez revizyon operasyonu nedeniyle anestezi uygulanan 70 yaşında, ASA III grubundan kadın olguda karşılaştığımız zor hava yolu deneyimlerimizin paylaşılması amaçlandı.

Anahtar Kelimeler: Genel anestezi, zor entübasyon, hava yolu

Airway management with expected difficult airway in a case

Abdulmenap Güzel1, Hasan Hüsnü Yüce1, Uğur Göktaş2, Yasemin Işık3, Osman Çağatay Aytekin4
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Van, Türkiye.
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Van, Türkiye.
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Van, Türkiye.

We aimed to share our difficult airway management experience in a 70 year-old female patient who was operated three times for revision surgery. She was agnatic due to old operations and her ASA score was III and Mallampati score was 4.

Keywords: General anesthesia, difficult intubation, airway

Abdulmenap Güzel, Hasan Hüsnü Yüce, Uğur Göktaş, Yasemin Işık, Osman Çağatay Aytekin. Airway management with expected difficult airway in a case. Van Med J. 2013; 20(4): 227-229
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale