E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 12 Sayı : 4 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 12 (4)
Cilt: 12  Sayı: 4 - 2005
KLINIK MAKALE
1.
Sıcak Su Epilepsisinde Farklı Nöbet Tipleri
Different Types of Seizure in Hot Water Epilepsy
Temel Tombul, Ömer Anlar, Ercan Kırımi
Sayfalar 223 - 227

2.
Aort Darlığı Olan Hastalarda Aort Kapak Replasmanının Klinik Sonuçları
Clinical Outcomes Of Aortic Valve Replacement In Patients With Aortic Stenosis
Hasan Ekim, Veysel Kutay, Mustafa Tuncer, Cevat Yakut
Sayfalar 228 - 231

3.
Erişkin Yaş Grubu İdrar Kültürlerinden İzole Edilen Escherichia Coli Suşlarının Antimikrobiyallere Duyarlılıkları
The antimicrobial susceptibility rates of E. coli strains isolated from urine cultures of adults group
Hamza Bozkurt, Hüseyin Güdücüoğlu, Selma Gülmez, Kumru Aygül, Hicran İzci, Mustafa Berktaş
Sayfalar 232 - 235

4.
Kliniğimizde Kardiyak Kateterizasyon Uygulanan Hastaların İki Yıllık Sonuçlarının Değerlendirilmesi
The Results Of Cardiac Catheterization In Our Clinic During Two Years Period
Beyhan Eryonucu, Hasan Ali Gümrükçüoğlu, Mustafa Tuncer, Musa Şahin
Sayfalar 236 - 242

5.
Parotis Pleomorfik Adenomlarının Cerrahi Tedavisi
Surgical Management of the Parotid Pleomorphic Adenoma
Köksal Yuca, A.Faruk Kıroğlu, İrfan Bayram, Ferhat Bozkuş, Hakan Çankaya
Sayfalar 243 - 247

OLGU SUNUMU
6.
Geç Başlangıçlı ve Atipik Seyirli Bir SSPE Olgusu
Late Onset And Atypical Presentation a Case Of SSPE With
Temel Tombul, Ömer Anlar, Refah Sayın, Lütfullah Beşiroğlu, Aysel Dizkırıcı
Sayfalar 248 - 251

7.
Endemik Bölge Dışında (Patnos) Görülen Bir Kala-Azar Olgusu
A Kala-Azar Patient Who Diagnosed Outside Of Endemic Areas
Ali Bay, Murat Doğan, Ahmet Faik Öner
Sayfalar 252 - 254

LookUs & Online Makale