E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 13 Sayı : 4 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 13 (4)
Cilt: 13  Sayı: 4 - 2006
KLINIK MAKALE
1.
Dekompanse Karaciğer Sirozlu Hastalarda Hepatosellüler Kanser (HSK) Açısından Tanısal Değerler
Diagnostic Values Of Hepatocellular Carcinoma (HCC) In Patients With Decompansated Cirrhosis
Ahmet Cumhur Dülger, Ramazan Esen, İlyas Tuncer, Kürşat Türkdoğan
Sayfalar 113 - 117

2.
Van Askeri Hastanesinde HBsAg Pozitif Askerlerde Delta Antikorunun Araştırılması
The investigation of Delta antibody at HBsAg positive soldier in Van Military Hospital
Hüseyin Güdücüoğlu, Seher Altunbaş, Hamza Bozkurt, Sanem Baykal, Mustafa Berktaş
Sayfalar 118 - 120

3.
Spinal Anestezi Sonrası İşitme Kaybının İki Ayrı İşitme Testi İle Değerlendirilmesi
The Evaluation of Hearing Loss After Spinal Anesthesia Using Two Independent Hearing Tests
Nebahat Gülcü, Halit Madenoğlu, Kudret Doğru, İbrahim Ketenci, Fatih Uğur, Adem Boyacı
Sayfalar 121 - 125

4.
Van Yöresi Melanom Dışı Deri Kanserlerinin Retrospektif Analizi
Retrospective Analysis Of Skin Cancer Except Malign Melanoma In Van Region
Bekir Atik, Önder Tan, Lütfi Tekeş, Necmettin Akdeniz
Sayfalar 126 - 130

OLGU SUNUMU
5.
Herpes Ensefaliti, Tanı Takip ve Tedavi: Bir Olgu Sunumu
Herpes Encephalitis, Prognosis, Follow Up And Therapy: A Case Report
Hasan Karsen, M. Kasım Karahocagil, Hayrettin Akdeniz, Muret Ersöz, Aydın Çağaç, Selami Ekin
Sayfalar 131 - 133

6.
Serebrovasküler Olay İle Prezente Olan Romatizmal Mitral Kapak Darlığına Bağlı Sol Atriyumda Dev Trombüs: Olgu Sunumu
Giant Left Atrial Thrombus Formation Due To Rheumatismal Mitral Stenosis: A Case Report
Mustafa Tuncer, Hasan Ekim, Hasan Ali Gümrükçüoğlu, Hakkı Şimşek
Sayfalar 134 - 137

DERLEME
7.
Obezite: Nedenleri ve Tedavi Seçenekleri
Obesity: Causes And Treatment Alternatives
Berrin Zuhal Altunkaynak, Elvan Özbek
Sayfalar 138 - 142

LookUs & Online Makale