E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 14 Sayı : 2 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 14 (2)
Cilt: 14  Sayı: 2 - 2007
KLINIK MAKALE
1.
Pnömoni Tanılı Erişkin Hastalarda Kültür ve Floresan Antikor Yöntemleriyle Etkenlerin Araştırılması
The investigation of the causative agents with culture and fluorescence antibody methods in adult patients with community-acquired pneumonia
Hamza Bozkurt, İhsan Hakkı Çiftçi, Hüseyin Güdücüoğlu, Bülent Özbay, Şafak Andiç, Mustafa Berktaş
Sayfalar 41 - 45

2.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesinde Yatan Hastalarda Antibiyotik Kullanımının İncelenmesi
Evaluation Of Antibiotic Use In Patients Hospitalized In Yüzüncü Yıl University Medical Faculty Research Hospital
Mustafa Kasım Karahocagil, Abdülazim Er, Aziz Dursun Kırıkçı, Mahmut Sünnetçioğlu, Kubilay Yapıcı, Adnan Bilici, Ali İrfan Baran, İrfan Binici, Hayrettin Akdeniz
Sayfalar 46 - 51

3.
Y.Y.Ü. Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Personelinde Nazal Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığı İle Metisiline Direnç Oranlarının Araştırılması
Investigation of Resistance Rates to Methicillin With nasal Staphylococcus Aureus carrige at Staff of Y.Y.Ü. medical faculty Research Hosbital
Hamza Bozkurt, Yasemin Bayram, Hüseyin Güdücüoğlu, Mustafa Berktaş
Sayfalar 52 - 56

OLGU SUNUMU
4.
Budd-Chiari Syndrome Due To Echinococcus Multilocularis Infection: A Case Report
Echinococcus Multilocularis İnfeksiyonuna Bağlı Budd-Chiari Sendromu: Bir Olgu Sunumu
A.Cumhur Dülger, Aydın Bora, Rafet Mete, A. Mahir Gündüz
Sayfalar 57 - 60

5.
Nazotrakeal Entübasyonda Oluşan Kaf Hasarı Basit Bir Alet ile Azaltılabilir mi?
Can Cuff Damage Be Decreased With A Simple Device During Nasotracheal Intubation?
Fatih Uğur, Nebahat Gülcü, Adem Boyacı
Sayfalar 61 - 63

DERLEME
6.
Standart Sapma mı Yoksa Standart Hata mı?
Standard Deviation or Standard Error?
Hanefi Özbek, Sıddık Keskin
Sayfalar 64 - 67

LookUs & Online Makale