E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 14 Sayı : 4 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 14 (4)
Cilt: 14  Sayı: 4 - 2007
KLINIK MAKALE
1.
Çocuklarda Trakeobronşial Yabancı Cisim Aspirasyonları
Tracheobronchial Foreign body Aspirations in Children
Ufuk Çobanoğlu, Muhammet Can
Sayfalar 96 - 101

2.
Travmatik Beyin Yaralanmalı Hastalarda Rehabilitasyonun Erken Dönem Sonuçları
Early Period Rehabilitation Results of the Patients with Traumatic Brain Injury
Bilge Kara, Zeliha Başkurt, Ferdi Başkurt, M.Nuri Arda
Sayfalar 102 - 108

3.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine Başvuran Koroziv Madde Zehirlenmeleri
Corrosive Poisoning Cases Consulted at OMU Faculty of Medicine, Emergency Service
Bekir Karaarslan, Ahmet Turla, Berna Aydın
Sayfalar 109 - 113

4.
Son Dönem Akciğer Kanserli İki Olguda Gelişen Kardiyak Tamponadın Tedavisi
Management of Cardiac Tamponade in Advanced Stage Lung Cancer
Hasan Ekim, Mustafa Tuncer, Bülent Özbay
Sayfalar 114 - 116

OLGU SUNUMU
5.
Malign Hipertermi Riski Olan Progresif Musküler Distrofili Olguda Profilaktik Dantrolen Uygulaması
Prophylactic Dantrolene Administration in a Case of Progressive Musculary Dystrophia with Malignant Hyperthermia Risk
Ebru Efetürk Ekmekçioğlu, Cüneyit Aksu, Belgin Akan, Demet Albayrak, Nermin Göğüş
Sayfalar 117 - 119

DERLEME
6.
Akciğer Absesi
LUNG ABCESS
Ufuk Çobanoğlu, Aydın Deveci
Sayfalar 120 - 126

LookUs & Online Makale