E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 17 Sayı : 2 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 17 (2)
Cilt: 17  Sayı: 2 - 2010
KLINIK MAKALE
1.
Van Yöresindeki Delta Hepatitli Hastaların Epidemiyolojik ve Klinik Özellikleri
Epidemiologic and Clinical Aspects of Delta Hepatitis in the Van Region
Ahmet Cumhur Dülger, Murat Atmaca, Özgür Kemik, Mehmet Emin Küçükoğlu, Serhat Avcu
Sayfalar 32 - 35

2.
Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hemodiyaliz Hastalarında ve Sağlıklı Kontrollerde Serum Zn, Cu, Fe, Cd, TT3, TT4, PTH VE TIBC Seviyeleri
The Serumlevels Of Zn, Cu, Fe, Cd, TT3, TT4, PTH and Tibcin Chronic Renal Failure Patients and Healthy Control Subjects
Abdullah Sivrikaya, Mehmet Aköz, Lütfullah Altıntepe
Sayfalar 36 - 41

3.
Karaciğer Metastazlı Kolon Kanserli Hastalarda İnterlökin-6 Düzeyleri
The Serum Levels Of Interleukin-6 In Colon Cancer Patients With Liver Metastasis
Özgür Kemik, Ahu Sarbay Kemik, A.Cumhur Dülger, İsmail Hasırcı, Ertuğrul Daştan, M. Kadir Bartın, Sevim Purisa, Sefa Tüzün
Sayfalar 42 - 45

4.
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi: 12 Olgunun Değerlendirilmesi
Crimean-Congo Hemorrhagic Fever: Evaluation of 12 Cases
Kubilay Yapıcı, Cengiz Demir, Mustafa Kasım Karahocagil, Hazal Hande Uluç, Abdullah Ceylan, Hayrettin Akdeniz
Sayfalar 46 - 49

OLGU SUNUMU
5.
Acut Cholangitis and Hepatitis Caused By Fasciola Hepatica: A Case Report
Fasciola Hepatıca’ ya Bağlı Olarak Gelişen Akut Kolanjit ve Hepatit: Olgu Sunumu
Ahmet Cumhur Dülger, Mehmet Emin Küçükoğlu, Hasan Yılmaz, Serhat Avcu, Özgür Kemik, Mehmet Kadir Bartın
Sayfalar 50 - 53

6.
Şilotoraks Tedavisinde Cerrahiye Alternatif Bir Metot: Somatostatin Uygulanması
An alternative method to surgery in Chylothorax therapy; Somatostatin application
Ufuk Çobanoğlu, Fuat Sayır, Duygu Mergan İliklerden, Kadir Bartın
Sayfalar 54 - 57

7.
Tekrarlayan Akciğer Enfeksiyonları ile Başvuran Bir Kostmann Olgusu
A Case of Kostmann Presented with Recurrent Pulmonary İnfections
Sinan Akbayram, Cihangir Akgün, Mustafa Özkan, İbrahim Değer, Mustafa Gündoğdu, Osman Yeşilmen, Ahmet Faik Öner
Sayfalar 58 - 61

DERLEME
8.
Yenidoğanda Surfaktan Uygulaması: Güncel Derleme
Surfactant therapy in newborn infants: an update review
Erdal Peker, Ercan Kırımi, Murat Köstü, Oğuz Tuncer, M. Nuri Acar
Sayfalar 62 - 68

LookUs & Online Makale