E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 21 Sayı : 1 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 21 (1)
Cilt: 21  Sayı: 1 - 2014
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - II

KLINIK MAKALE
2.
Çeşitli Klinik Örneklerden Soyutlanan Kandidaların Tür Dağılımı ve Antifungal Direnci*
Antifungal Susceptibility and Distribution of Candida Species Isolated From Various Clinical Specimens
Aytekin Çıkman, Mehmet Parlak, Mehmet Reşat Ceylan, Hüseyin Güdücüoğlu, Mustafa Berktaş
Sayfalar 1 - 5

3.
Primipar ve Multipar Gebelerin Emzirme Tutumu ve Yaşadıkları Endişeler
Prenatal Concerns and Attitudes Regarding Breastfeeding in Primiparous and Multiparous Women
Emre Yanıkkerem, Semra Ay, Aslı Göker
Sayfalar 6 - 16

4.
Kliniğimizde Opere Olan CABG Olgularında Preoperatif Risk Faktörleri ve Erken Dönem Sonuçlarımız: 75 Yaş ve Üzeri ile 40-60 Yaş Gruplarının Karşılaştırılması
Preoperative Risk Factors and Early- Term Results in Coronary Artery Bypass Surgery in Our Clinic: Comparison of Two Age Groups (40-60 Years to Over 75 Years)
Hasan Uncu, Mehmet Acıpayam, Tolga Onur Badak, Ümit Halıcı, Murat Gençaslan, Pınar Doğan, Faruk Başdoğan, İbrahim Özsöyler
Sayfalar 17 - 21

5.
Acil Ünitesine Başvurup Acil Operasyona Alınan Hastaların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Retrospective Evaluation of Patients who Underwent Urgent Operation After Emergency Unit Entrance
Ziya Kaya, Semih Arıcı, Serkan Karaman, Serkan Doğru, Mustafa Süren, Tuğba Karaman, Mürsel Kahveci
Sayfalar 22 - 28

6.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerine Uygulanan Sigara Anket Sonuçları
Smoking Survey Results on Medical School Students of Yuzuncu Yil University
Hülya Günbatar, Bünyamin Sertoğullarından, Selami Ekin
Sayfalar 29 - 33

7.
Sünnet Esnasındaki Sürpriz: Prepisyum İntakt Distal Hipospadias
Surprise During Circumcision: Distal Hypospadias with Intact Prepicium
Mehmet Şerif Arslan, Mehmet Hanifi Okur, İbrahim Uygun, Ersin Köksal
Sayfalar 34 - 36

OLGU SUNUMU
8.
Hickman Kateteri Takılması Sonrası Akut Solunum Yetmezliği Olgusu
A Case with Acute Respiratory Failure Secondary to Hickman Catheter Insertion
M. Ali Erdoğan, Aytaç Yücel, Türkan Toğal, Muharrem Uçar, M. Özcan Ersoy
Sayfalar 37 - 39

KLINIK MAKALE
9.
Ampiyem ile Prezente olan T-Hücreli Lenfoblastik Lenfoma: Olgu Sunumu
T-Cell Lymphoblastic Lymphoma Presented with Empyema: A Case Report
Abidin Şehitoğulları, Ali Kahraman, Fuat Sayır, Ramazan Esen, Cengiz Demir
Sayfalar 40 - 43

OLGU SUNUMU
10.
Prilokaine Bağlı Methemoglobunemi: Olgu Sunumu
Methemoglobinemia Due to Prişocaine: A Case Report
Binnaz Tekatlı Çelik, Neşat Çelik
Sayfalar 44 - 45

11.
Akut Appandisiti Taklit Eden Meckel Divertikülit Perforasyonu
Perforation of Meckel’s Diverticulitis Mimicking Acute Appandicitis
Akın Aydoğan, Seçkin Akküçük, İlhan Paltacı, Ali Karakuş, Murat Karcıoğlu
Sayfalar 46 - 48

12.
Safra Kesesi Duplikasyonu Olgusunda Görüntüleme Bulguları
Imaging Findings of Gallbladder Duplication: Case Report
Abdussamet Batur, Serdar Karaköse
Sayfalar 49 - 53

DERLEME
13.
Fetal İzole Hafif Ventrikulomegali, Ne Kadar Önemli?
Isolated Mild Fetal Ventriculomegaly: How Much is it Important?
Banu Bingöl, Zehra Kurdoğlu, Faik Abike, Aydan Asyalı Biri
Sayfalar 54 - 59

LookUs & Online Makale