E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 7 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 7 (3)
Cilt: 7  Sayı: 3 - 2000
DERLEME
1.
Subakut Ve Subkronik Formaldehit İnhalasyonundan Sonra Sıçanlarda Karaciğer Enzimatik Antioksidan Sistemin Değerlendirilmesi
The Evaluation of the Enzymatic Antioxidan System of Liver after the Subacute and Subchronic Inhalation of Formaldehyde in Rats.
Mustafa Sarsılmaz, Oğuz Aslan Özen, Hüseyin Özyurt
Sayfalar 84 - 89

KLINIK MAKALE
2.
Ektopik Gebelik ve Endometrial Değişiklikler
Ectopic Pregnancy and Endometrial Changes
Nesrin Gürsan, Sedat Kadanalı, Metin İngeç
Sayfalar 90 - 93

3.
Portal Hipertansiyonda Portal ve Hepatik Venlerin Doppler Ultrasonografi Bulguları
Portal and Hepatic Veins in Portal Hypertension: Doppler US Findings
Remzi Er, Özkan Ünal, İlyas Tuncer, Mustafa Harman, Ömer Etlik
Sayfalar 94 - 97

4.
Hastane Personelinde ve Değişik Yaş Gruplarında Hepatit B Virüsü İnfeksiyonu Prevalansı
Hepatitis B Virus Infection Seroprevalance In The Hospital Staff and The Different Age Groups
Ufuk Dizer, Levent Görenek, Mehmet Can, Ömer Coşkun, Ali Şengül, Volkan Özgüven
Sayfalar 98 - 101

5.
Malign ve Nonmalign Plevra Sıvılarında Serbest Oksijen Radikallerinin Tanısal Değeri
Diagnostic Value of Reactive Oxygen Metabolities (Rom) in Malignant and Nonmalignant Pleural Effusions
Bülent Özbay, Haluk Dülger, Mehmet Gencer, Kürşat Uzun, Mehmet Tarakçıoğlu
Sayfalar 102 - 105

6.
Psödoeksfoliasyon Sendromu ile Birlikte Olan Kataraktların Fakoemülsifikasyonu Sırasında, Kapsüloreksisi Takiben Kapsül Germe Halkası Uygulaması
Capsular Tension Ring Implantation After Capsulorhexis in Phacoemulsification of Cataracts Associated with Pseudoexfoliation Syndrome
Yaşar Küçüksümer, Şükrü Bayraktar, Tuğrul Altan, Ömer Faruk Yılmaz
Sayfalar 106 - 112

7.
Hastanemizde Son Bir Yıl İçinde Açılan Hemodiyaliz Amaçlı Arteriovenöz Fistüllerin Retrospektif Analizi
Retrospective Analysis of Arteriovenous Fistulas for Hemodialysis in Our Hospital Within Last One Year
Mehmet Özkökeli, Burhan Köseoğlu, Hasan Ekim, Reha Erkoç, Bingür Sönmez
Sayfalar 113 - 116

DERLEME
8.
Erkek Üreme Sağlığı
Reproductive Health for Men
Sabahattin Aydın
Sayfalar 117 - 119

9.
Serebral Lateralizasyon
Cerebral Lateralization
Sadrettin Pençe
Sayfalar 120 - 125

LookUs & Online Makale