E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 7 Sayı : 4 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 7 (4)
Cilt: 7  Sayı: 4 - 2000
KLINIK MAKALE
1.
Van Edremit İlçesi Gölkarşı Köyünde Yapılan Bruselloz Araştırması
Screennin G For Brucellosis in Gölkarşı Village of Edremit County of Van*
Hayrettin Akdeniz, Hasan Irmak, Hüseyin Timurkan, Turan Buzğan, M. Kasım Karahocagil, Aydın Deveci, Ali Pekcan Demiröz
Sayfalar 128 - 132

2.
Çocuk, Erişkin ve Yaşlı Populasyonda Akut Apandisitin Klinik Özelliklerinin Karşılaştırılması.
The Comparison of Clinical Features of Acute Appendicitis in Childs, Adults and Elderly Population
Çetin Kotan, Burhan Köseoğlu, İbrahim Barut, Abbas Aras, Salim Bilici, Reşit Sönmez
Sayfalar 133 - 137

3.
Enterobacter’lerin Çeşitli Enfeksiyonlardaki Rolü ve Antimikrobiklere Duyarlılıkları
The Role of Enterobacters in Clinical Infections and Antimcrobial Susceptibility
Mustafa Berktaş, Hamza Bozkurt, M. Güzel Kurtoğlu, Hüseyin Güdücüoğlu, A. Enes Dalkılıç
Sayfalar 142 - 147

4.
Van Yöresinde İzole Edilen Salmonella Serotipleri ve Bunların Antibiyotiklere Dirençlilikleri
The salmonella serotypes isolated from Van region and their resistance to antibiotics
Mustafa Berktaş, Hamza Bozkurt, M. Güzel Kurtoğlu, Hüseyin Güdücüoğlu, Hayrettin Akdeniz
Sayfalar 148 - 152

5.
Romatoid Faktör’ü Negatif Olup Romatizmal Şikayetleri Olan Erişkin Yaş Grubunda Parvovirus B 19 Igm Antikorlarinin Elisa Yöntemiyle Araştırılması
Determination of Parvovirus B19-IgM antibodies with ELISA in adults
H. Bozkurt, M. Berktaş, M. G. Kurtoğlu, H. Güdücüoğlu, Ş. Andıç, A. E. Dalkılıç
Sayfalar 154 - 157

6.
Organik Fosfor İntoksikasyonları ile ilgili Retrospektif Araştırma
Retrospective Investigation related with Organophosphate Poisoning
Cezmi Meral, İlyas Tuncer, Cevat Topal, Hayati Ayakta, Ahmet Durmuş, Halis Aksoy
Sayfalar 163 - 168

LookUs & Online Makale