E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 9 Sayı : 2 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 9 (2)
Cilt: 9  Sayı: 2 - 2002
KLINIK MAKALE
1.
İğne Tipinin Spinal Anestezi Komplikasyonları Üzerine Etkileri
The Effects Of Needle Type On Complications Of Spinal Anesthesia
İsmail Katı, Cengiz Bekir Demirel, İsmail Coşkuner
Sayfalar 47 - 51

2.
Van İli Merkez ve Kırsal Kesimde Yaşayan Sağlıklı Erişkin Bireylerde Hemogram ve Ferritin Düzeyleri
Hematological Values And Ferritin Levels Of Healthy Adult Individuals In Van City Center And Countryside
İmdat Dilek, Reha Erkoç, Mehmet Sayarlıoğlu, Mahmut İlhan, Süleyman Alıcı, Kürşat Türkdoğan, Cevat Topal, Ahmet Durmuş, Halis Aksoy
Sayfalar 52 - 55

3.
Kanserli Hastalarda Kemoterapinin Lipid Peroksidasyonu Üzerine Etkisi
Effect On The Lipid Peroxidation Of Chemotherapy In Patients With Cancer
Haluk Dülger, Süleyman Alıcı, M. Ramazan Şekeroğlu, Tevfik Noyan, Ahmet Yalçınkaya
Sayfalar 56 - 59

4.
Tonsillektomi Sonrası Ağrı Kontrolünde Uzun Etkili Lokal Kortikosteroid Kullanımı
Use Of Long Acting Local Corticosteroid In The Pain Control Following Tonsillectomy
Köksal Yuca, Muzaffer Kırış, Hakan Çankaya
Sayfalar 60 - 62

OLGU SUNUMU
5.
Diabetik Ayak Tanısıyla Ampute Edilen Parmakta Malign Melanoma
Malignant Melanoma In A Toe Amputated With Diagnosis Of “Diabetic Foot”
İrfan Bayram, Serdar Uğraş, Deniz Reçber
Sayfalar 63 - 65

DERLEME
6.
Malign Hastalıklarda Bisfosfonatların Rolü
The Role Of Bisphosphonates In Malign Diseases
Süleyman Alıcı, Saliha Çekici
Sayfalar 66 - 72

LookUs & Online Makale