E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Stenotrophomonas Maltophilia Suşlarının Klinik Önemi [Van Med J]
Van Med J. 2007; 14(3): 90-95

Stenotrophomonas Maltophilia Suşlarının Klinik Önemi

Dilek Dülger1, Mustafa Berktaş2
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, VAN
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Van

Esas olarak nozokomiyal bir patojen olan S. maltophilia, sıklıkla erişkinlerin orofarinkslerinden, balgamlarından ve içinde yaşadığımız birçok ortamdan izole edilen bir bakteridir. Bu bakterinin neden olduğu klinik tablolar içerisinde en sık üriner sistem ve yara infeksiyonları gözlenir. Bazı kaynaklarda fırsatçı Pseudomonas’lar içerisinde ele alınıp incelenen bu bakteri, esas olarak nozokomiyal infeksiyonlardaki rolü ile dikkati çekmektedir. Antibiyotiklere dirençli olması diğer bir özelliğidir ve bu nedenle tedaviye başlanmadan önce duyarlılık testleri yapılmalıdır. Üriner sistem, kulak-burun-boğaz infeksiyonları ya da bakteriyemi ile birlikte olan nozokomiyal infeksiyonlarda, sorumlu etkenin S. maltophilia da olabileceği hatırlanmalı ve antibiyotik tedavisine başlarken bu durum göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Stenotrophomonas maltophilia, nozokomiyal infeksiyon, antibiyotik tedavisi.

The Clinical Importance of Stenotrophomonas Maltophilia Strains

Dilek Dülger1, Mustafa Berktaş2
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, VAN.
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, VAN.

Stenotrophomonas maltophilia is mainly a nosocomial pathogen, but usually it is isolated from the oropharynx and sputum samples of the adults and also from environmental surfaces. The most usual diseases caused by S. maltophilia are urinary tract and wound infections. S. maltophilia is important in nosocomial infections and it is taken into consideration at opportunistic Pseudomonadaceae according to some investigations. It has also high resistance rates to antimicrobials and because of this before therapy; antibiotic susceptibility test must be done. Before treatment one must remember that S. maltophilia can be a reason of urinary tract, ear – nose - throat infections and bacteremia in nosocomial cases.

Keywords: Stenotrophomonas maltophilia, nosocomial infection, antibiotic therapy

Dilek Dülger, Mustafa Berktaş. The Clinical Importance of Stenotrophomonas Maltophilia Strains. Van Med J. 2007; 14(3): 90-95
LookUs & Online Makale