E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Yüksekokul Öğrencisi Genç Erişkinlerde HBsAg, AntiHCV ve AntiHIV Seroprevalansı [Van Med J]
Van Med J. 2015; 22(1): 1-4

Yüksekokul Öğrencisi Genç Erişkinlerde HBsAg, AntiHCV ve AntiHIV Seroprevalansı

Aynur Atilla1, Esmeray Mutlu Yılmaz1, Melek Bilgin2, S. Sırrı Kılıç1
1Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Samsun Training and Research Hospital, Samsun, Turkey
2Department of Microbiology, Samsun Training and Research Hospital, Samsun, Turkey

Amaç: Hepatit B tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir sağlık sorunudur. Ülkemizin değişik coğrafi bölgelerinden gelen Yüksekokul öğrencisi genç erişkinlerdeki HBsAg, AntiHCV ve AntiHIV seroprevalansının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Sağlık taraması nedeniyle hastanemize başvuran 18-22 (median:20) yaşları arasında toplam 1000 yüksekokul öğrencisinde HBsAg, AntiHCV ve AntiHIV testleri kemilüminesan yöntemiyle çalışılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin 548’i (%55) erkek, 452’si bayan (%45) idi, HBsAg 6 kişide (%0,60) pozitif olarak saptandı. Bunlardan 5’i erkek 1’i bayan idi. HBsAg pozitif öğrencilerin 2’si Güneydoğu Anadolu bölgesinden, 2’si İç Anadolu bölgesinden, 1’i Doğu Anadolu bölgesinden, 1’i ise Ege bölgesinden idi. Başvuran tüm öğrencilerde AntiHCV ve AntiHIV negatif bulundu. Sonuç: Bu çalışmada genç erişkinlerde yapılan sağlık taramasında HBsAg pozitifliği Türkiye’de önceki yıllarda yapılan çalışmalara göre düşük, son yıllarda yapılan genç erişkin çalışmalarına benzer bulunmuş, AntiHCV ve AntiHIV pozitifliğine rastlanmamıştır. Öğrenciler Türkiye’nin değişik bölgelerinden geldiği için sonuçlar bölgesel verileri yansıtması açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: HBsAg, AntiHCV, AntiHIV, prevalans

HBsAg, AntiHCV and AntiHIV Seroprevalence in Young College Students

Aynur Atilla1, Esmeray Mutlu Yılmaz1, Melek Bilgin2, S. Sırrı Kılıç1
1Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Samsun Training and Research Hospital, Samsun, Turkey
2Department of Microbiology, Samsun Training and Research Hospital, Samsun, Turkey

Aim: Hepatitis B is a major health problem in our country as well as in the world. We aimed to investigate HBsAg, AntiHCV ve AntiHIV seroprevalence in young college students who admitted from geographically different locations of our country. Methods: HBsAg, AntiHCV ve AntiHIV tests by chemilluminesence method were obtained from a total of 1000 college students admitted for routine check-up who were between 18-22(median:20) years. Results: Of patients, 548 were male (55%) and 452 were female (45%). HBsAg was positive in 6 people (0.60%). Of these, 2 were from Southeastern Anatolian, 2 from Central Anatolian, 1 from Eastern Anatolian and 1 from Aegean regions respectively. No AntiHCV or AntiHIV seropositivity was detected. Conclusion: We found HBsAg positivity rates lower than previous studies and similar to those recent studies, as well as did not detect AntiHCV and AntiHIV. Because admitted students come from different locations of Turkey, our findings are considerable as reflecting regional data.

Keywords: HBsAg, AntiHCV, AntiHIV, prevalence

Aynur Atilla, Esmeray Mutlu Yılmaz, Melek Bilgin, S. Sırrı Kılıç. HBsAg, AntiHCV and AntiHIV Seroprevalence in Young College Students. Van Med J. 2015; 22(1): 1-4
LookUs & Online Makale