E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Multipl Sklerozda Alt Üriner Sistem Semptomlarının Yaşam Kalitesine Etkisi ve Tamamlayıcı Tedaviler [Van Med J]
Van Med J. 2022; 29(2): 229-235 | DOI: 10.5505/vtd.2022.36776

Multipl Sklerozda Alt Üriner Sistem Semptomlarının Yaşam Kalitesine Etkisi ve Tamamlayıcı Tedaviler

Şükrü Özen1, Ülkü Polat2
1Bingöl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Bingöl
2Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Ankara

Multipl skleroz hastalarında, hastalığın tipi ve seyrine göre fizyolojik, psikolojik ve sosyal birçok sorun ortaya çıkmaktadır. Bu fizyolojik sorunlardan biri alt üriner sistem semptomlarıdır. Bu semptomlar kişiyi fizyolojik psikolojik ve sosyal yönden etkilemektedir. Hastalarda ortaya çıkan idrar kaçırma, sık idrara çıkma, ani idrara çıkma, idrar yapamama, idrar kesesini tam boşaltamama gibi sorunlar hastaların günlük yaşamını etkilemektedir. Bu hastalar sık idrara çıktıkları ve idrar kaçırdıkları için sosyal olarak toplumdan uzaklaşabilmektedir. Multipl skleroz hastaları üriner şikayetler nedeniyle alışveriş yapma, arkadaşlarıyla buluşma ve diğer sosyal aktiviteleri kısıtlamak zorunda kalmaktadır. Bununla birlikte sık idrara çıktıkları için sıvı kısıtlamasına gitmektedir. Az sıvı alımı ve idrar yapamama ile ilişkili idrar yolu enfeksiyonu normal topluma göre daha fazla görülmektedir. Görülen şikayetler hastanın yaşamını kısıtlamakta ve yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. Bu şikayetlerin ortadan kaldırılması ve hastaların yaşam kalitesinin arttırılması için başlangıçta mesane eğitimi, pelvik taban kas egzersizleri, sinir uyarımları veya üriner kateter kullanımı ile bu şikayetler en aza indirilebilmektedir. Mesane eğitimi hastaların idrara çıkma aralıklarını uzatırken pelvik taban kas egzersizleri de kasları güçlendirerek idrar kaçırma şikayetlerini azaltmaktadır. Nöromodülasyon sinirsel uyarıları baskılayarak bu şikayetleri azaltmayı amaçlamaktadır. Kateter kullanımı, idrar yapamayan ya da idrar kaçırma şikayetleri olan hastalarda önemli yer tutmaktadır. Kullanılan kateter aracılığıyla hastaların idrar kaçırma, retansiyon ve üriner enfeksiyon şikayetleri azaltılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Multipl skleroz, alt üriner sistem semptomları, tamamlayıcı, yaşam kalitesi

Effects of Lower Urinary Truct Symptoms on Quality of Life and Complementary Treatments in Multiple Sclerosis

Şükrü Özen1, Ülkü Polat2
1Department of Nursing, Bingol University, Bingöl, Turkey
2Department of Nursing, Gazi University, Ankara, Turkey

Multiple Sclerosis pattients suffer from physiological, psychological and social depending on the type and course of the disease. lower urinary tract symptoms is one of these physiological problems. These symptoms affect the person physiologically, psychologically and socially. Problems such as urinary incontinence, frequency, urgency, incontinence, retantion completely affect daily life of patients. These patients are socially isolated from the society because of frequency, incontinence. However, they limit fluid intake. Multiple sclerosis patients have to restrict shopping, meeting with friends and other social activities due to urinary symptoms. Urinary tract infection associated with low fluid intake and retention is more common in multiple sclerosis than the normal population. Lower urinary symptoms that seen in multiple sclerosis limit the patients life and negatively affect quality of life. In order to eliminate these complaints and increase the quality of life of the patients, these complaints can be minimized by initially bladder training, pelvic floor muscle exercises, nerve stimulation or catheter use. While bladder training extends urination intervals of the patients, pelvic floor muscle exercises reduce the lower urinary tract symptoms by strengthening the muscles. Neuromodulation aims to reduce lower urinary truct symptoms by suppressing neural impulses. Catheter use takes an important role in patients with urinary retention or urinary incontinence. With the catheter used, lower urinary truct symptoms are reduced.

Keywords: Multiple sclerosis, lower urinary truct symptoms, complementary, quality of life

Şükrü Özen, Ülkü Polat. Effects of Lower Urinary Truct Symptoms on Quality of Life and Complementary Treatments in Multiple Sclerosis. Van Med J. 2022; 29(2): 229-235

Sorumlu Yazar: Şükrü Özen, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale