E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Submental Bölgede Dev Epidermoid Kist: Olgu Sunumu [Van Med J]
Van Med J. 2015; 22(1): 54-57

Submental Bölgede Dev Epidermoid Kist: Olgu Sunumu

Abdulkadir Bucak1, Şahin Ulu2, Emre Kaçar3, Hüseyin Işıklı2, Abdullah Ayçiçek2
1Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Afyonkarahisar
2Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Afyonkarahisar
3Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Afyonkarahisar

Epidermoid kistler ektoderm kaynaklı benign inkluzyon kistleri olup, baş-boyun bölgesinde çok nadir olarak karşımıza çıkarlar. Baş-boyun bölgesinde ençok submental bölgede yerleşiktir. Genellikle yavaş büyüyen ağrısız kitle olarak kendilerini gösterir ve dev denilebilecek boyutlara gelmiş olabilirler. Ağız tabanında yerleşik oldukça büyük boyutlara ulaşmış epidermoid kist, hastaların çoğunda solunum, yutma ve konuşmada ciddi problemlere neden olabilir. Bu makalede ağız tabanında yerleşik, oldukça büyük boyutlara gelmiş epidermoid kist nedeniyle opere edilen olgu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Epidermal kist, ağız tabanı, ektoderm

Giant Submental Epidermoid Cyst: A Case Report

Abdulkadir Bucak1, Şahin Ulu2, Emre Kaçar3, Hüseyin Işıklı2, Abdullah Ayçiçek2
1Department of Otolaryngology, Afyon Kocatepe University, Faculty of Medicine, Afyonkarahisar, Turkey
2Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Afyonkarahisar
3Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Afyonkarahisar

Epidermoid cysts are those benign inclusion cysts and can rarely occur in the head and neck region. Majority of them occur in submental area. Clinically, these lesions present as slow-growing and painless mass and can reach giant dimension. Difficulty in breathing, speaking and eating are seen in most of the patients. We presented a case of giant epidermoid cyst operated by using submental approach in the floor of the mouth.

Keywords: Epidermal cyst, floor of mouth, ectoderm

Abdulkadir Bucak, Şahin Ulu, Emre Kaçar, Hüseyin Işıklı, Abdullah Ayçiçek. Giant Submental Epidermoid Cyst: A Case Report. Van Med J. 2015; 22(1): 54-57
LookUs & Online Makale