E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Total Larenjektomililerde Timpanogram, Stapes Refleksi ve Tuba Eustachii Fonksiyonlarının İncelenmesi* [Van Med J]
Van Med J. 1997; 4(3): 151-153

Total Larenjektomililerde Timpanogram, Stapes Refleksi ve Tuba Eustachii Fonksiyonlarının İncelenmesi*

Hüsamettin Yaşar1, İlham Sarıkahya1, Naif Özkul1
1Bezmi Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi KBB Kliniği, İstanbul
2Bezmi Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi KBB Kliniği, İstanbul
3Bezmi Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi KBB Kliniği, İstanbul

Total Larenjektomi yapılan 32 hastaya, orta kulak ve tuba eustachii fonksiyonlarının etkilenip etkilenmediğini incelemek amacıyla, timpanogram, stapes refleksi ve tuba eustachii fonksiyonları ölçülmüştür. 15 hastaya hem preoperatif hemde postoperatif dönemde, 17 hastaya ise sadece postoperatif dönemde ölçümler yapılmıştır. Hastaların %81.25’inde ise A tipi, %18.75’inde ise C tipi timpanogram, %46.87’sinde tuba eustachii fonksiyonu normal, %53.13’ünde ise tek veya çift taraflı tuba eustachii disfonksiyonu saptanmıştır. Hastaların %59.37’sinde stapes refleksi normal, %40.63’ünde ise stapes refleksleri alınamamıştır. Buna göre total larenjektomiden sonra unilateral veya bilateral tuba eustachii disfonksiyonu oluşabileceği sonucuna varılmıştır. Ancak postoperetif dönemde periyodik olarak bu ölçümlerin tekrarlanması ve bir değişiklik olup olmadığının değerlendirilmesi gerekir.

Anahtar Kelimeler: Total Larenjektomi, Timpanogram, Stapes Refleksi, Tuba Eustachii Fonksiyonu.

The evaluation of tympanogram, acoustic reflexes and eustachian tube function in laryngectomized patients.

Hüsamettin Yaşar1, İlham Sarıkahya1, Naif Özkul1
1Bezmi Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi KBB Kliniği, İstanbul
2Bezmi Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi KBB Kliniği, İstanbul
3Bezmi Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi KBB Kliniği, İstanbul

Tympanogram, acoustic reflexes and eustachian tube function were tested in 32 patients for evaluating tubotympanic function who underwent total laryngectomy. Fifteen patients were evaluated both preoperatively and postoperatively. Seventeen patients were only evaluated postoperatively. 81.25% of patients have A type and 18.75% C type tympanogram, Unilateral or bilateral eustachian tube dysfunction had been seen in 53.13 % of patients. Acoustic reflexes were normal in 59.37% of patients. In conclusion, there can be seen unilateral or bilateral eustachian tube dysfunction after total laryngectomy. Eustachian tube function should be evaluated periodically in postoperative period for long- term results.

Keywords: Total Laryngectomy, Tympanogram, Acoustic Reflex, Eustactian Tube Function

Hüsamettin Yaşar, İlham Sarıkahya, Naif Özkul. The evaluation of tympanogram, acoustic reflexes and eustachian tube function in laryngectomized patients.. Van Med J. 1997; 4(3): 151-153
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale