E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Dandy-Walker Sendromu ve Uyarılmış Potansiyeller. Olgu Sunumu* [Van Med J]
Van Med J. 1997; 4(3): 164-166

Dandy-Walker Sendromu ve Uyarılmış Potansiyeller. Olgu Sunumu*

Ömer Anlar1, Temel Tombul2, Nurullah Yüceer3, M.Bahadır Güven3, Halil Arslan4
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, Van
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji ABD, Van
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji ABD, Van

Dandy-Walker malformasyonu 4. ventrikülde bulunan deliklerin disgenezisi sonucu bu ventrikülün kistik dilatasyonu, serebellar vermisin hipoplazisi ve korpus kallosum'un agenezisi ile karekterize olan bir anomalidir. Nöroloji Polikliniğine gelişme geriliği nedeniyle başvuran on yaşında erkek olgunun serebral tomografisinde 4. ventrikülde kistik dilatasyon ve inferior serebellar vermis agenezisi mevcuttu. Somatosensoriyel ve görsel uyarılmış potansiyeller normal iken, işitsel uyarılmış potansiyeller patolojik bulundu.

Anahtar Kelimeler: Dandy-Walker Sendromu, Bilgisayarlı tomografi, Uyarılmış Potansiyeller.

Dandy- Walker Syndrome and Evoked Potentials: a case report

Ömer Anlar1, Temel Tombul2, Nurullah Yüceer3, M.Bahadır Güven3, Halil Arslan4
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD, Van
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji ABD, Van
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji ABD, Van

Dandy- Walker syndrome is an anomaly characterized by cystic dilatation of the fourth ventricle due to disgenesis of foraminas of the fourth ventricle, hypoplasia of the cerebellar vermis and agenesis of the corpus callosum. A 10-year-old boy admitted to Neurological Clinic due to development insufficiency and failure in school. In CT scan, there were cystic dilatation in the fourth ventricle and agenesis of inferior cerebellar vermis. Somatosensorial and visual evoked potentials were normal. Wehereas, auditory evoked potentials were patologic.

Keywords: Dandy-Walker Syndrome, Computerized tomography, Evoked Potentials

Ömer Anlar, Temel Tombul, Nurullah Yüceer, M.Bahadır Güven, Halil Arslan. Dandy- Walker Syndrome and Evoked Potentials: a case report. Van Med J. 1997; 4(3): 164-166
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale