E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Gaziantep İl Merkezinde Bir Grup Gebe Kadında C Vitamini Düzeyleri [Van Med J]
Van Med J. 2001; 8(3): 88-92

Gaziantep İl Merkezinde Bir Grup Gebe Kadında C Vitamini Düzeyleri

Şahin Kılınçer1, İclal Meram1, Ali İhsan Bozkurt3, Mehmet Tarakçıoğlu1
1Uzm Dr, Yard Doç Dr, Doç Dr; Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya AD
2Uzm Dr, Yard Doç Dr, Doç Dr; Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya AD
3Doç Dr, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
4Uzm Dr, Yard Doç Dr, Doç Dr; Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya AD

Amaç: C vitamininin kollajen sentezinde rol aldığı, fetusun beyin gelişimini etkilediği ve antioksidan olduğu bilinir. Bu nedenle biz Gaziantep merkezinde yaşayan bir grup gebe kadında plazma C vitamini düzeylerini ölçmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntemler: Yaşları 14-44 arasında değişen 378 gebenin plazma C vitamini düzeyi 2,4-dinitrofenil hidrazin metodu ile fotometrik olarak bakıldı. Bu gebelerin doksanının gebeliğinin hem I. hem de III. trimesterinde plazma C vitamini düzeyi bakıldı. Plazma C vitamin düzeyini etkileyecek önemli ve sistemik hastalığı olanlar ile ilaç ve sigara kullananlar çalışma dışı bırakılmıştır. Bulgular: Tüm gebelerin ortalama plazma C vitamini konsantrasyonu (x?SD) 1.14?0.48 mg/dl (% 95 GA: 1.10-1.18) olarak bulunmuş ve C vitamini konsantrasyonu ile gebelik dönemleri arasında anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. Sonuç: Çalışma sonucunda, Gaziantep il merkezinde yaşayan bir grup gebenin C vitamini alımının istenen düzeylerde olduğu ve C vitamini eksikliği ile ilgili olumsuz etkilerin görülmediği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: C vitamini, gebelik, antioksidan, gebelik yaşı, fetus gelişimi

Plasma Vitamine C Concentrations in a Group of Pregnant Women Living in Central Gaziantep

Şahin Kılınçer1, İclal Meram1, Ali İhsan Bozkurt3, Mehmet Tarakçıoğlu1
1Uzm Dr, Yard Doç Dr, Doç Dr; Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya AD
2Uzm Dr, Yard Doç Dr, Doç Dr; Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya AD
3Doç Dr, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
4Uzm Dr, Yard Doç Dr, Doç Dr; Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya AD

Objective: Vitamin C is known to effect the cerebral development of the fetus, takes part in the synthesis of collagen and has antioxidant activities. Therefore we aimed to study the plasma vitamin C concentrations in a group of pregnant women living in central Gaziantep. Methods: Plasma vitamin C concentrations of 378 pregnant women between the ages of 14-44 were determined photometrically by 2,4-dinitrophenyl hydrazin method. Furthermore, in a subgroup (n= 90) of pregnant women, plasma vitamin C concentrations were determined in both first and third trimesters. Subjects who had an important illness or under medication which could affect vitamin C levels were excluded. Results: Mean plasma vitamin C concentration was (x±SD) 1.14±0.48 mg/dl (95 %CI:1.10-1.18) in the whole group. Plasma vitamin C concentrations were not different significantly between three trimesters of the pregnancy (p>0.5). In the examination of the vitamin C levels in the pregnant women followed both in the first and the last trimester; plasma vitamin C concentrations were not significantly changed with gestational age. Conclusion: Vitamin C consumption of pregnant women living in central Gaziantep and covered by this study is adequate and vitamin C deficiency related adverse effects are not seen.

Keywords: Vitamin C, pregnancy, antioxidant, gestational age, fetus development.

Şahin Kılınçer, İclal Meram, Ali İhsan Bozkurt, Mehmet Tarakçıoğlu. Plasma Vitamine C Concentrations in a Group of Pregnant Women Living in Central Gaziantep. Van Med J. 2001; 8(3): 88-92
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale