E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Multiple Myeloma Emerging After Chemotherapy for Breast Cancer: Case Presentation and a Brief Review [Van Med J]
Van Med J. 2015; 22(3): 194-196

Multiple Myeloma Emerging After Chemotherapy for Breast Cancer: Case Presentation and a Brief Review

Ali Gürel1, Bilge Aygen1, Murat Kara2, Emin Tamer Elkiran3
1Firat University School of Medicine, Internal Medicine Department- Elazig, Turkey
2Mugla University School of Medicine, Medical Genetics Department- Mugla, Turkey
3Inonu University School of Medicine, Medical Oncology Department- Malatya

Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Multipl myelom ise tek hücre tipi kökenli plazma hücrelerinin aşırı çoğalması karakterli bir hastalıktır. Literatürde kemoterapiye ikincil bir çok malignite bildirilmiştir. Sunduğumuz olguda kemoterapi ve radyoterapi sonrası remisyon sağlanmıştır. İskelet sistemi ile ilgili yakınmaları nedeniyle değerlendirilen olguya multipl myelom tanısı konup, ve kemik iliği nakli planlanmıştır. Bu olguyu meme kanseri nedeniyle verilen kemoterapi sonrasında multipl myelom tanısı konması ve antineoplastik ilaç uygulaması dışında başka herhangi bir etyolojik faktör saptanmaması nedeniyle sunmaktayız.

Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, kemoterapi, multipl myelom

Meme Kanseri için Verilen Kemoterapi Sonrası Gelişen Multipl Myelom: Vaka Takdimi ve Kısa Bir Derleme

Ali Gürel1, Bilge Aygen1, Murat Kara2, Emin Tamer Elkiran3
1Firat University School of Medicine, Internal Medicine Department- Elazig, Turkey
2Mugla University School of Medicine, Medical Genetics Department- Mugla, Turkey
3Inonu University School of Medicine, Medical Oncology Department- Malatya, Turkey

Breast cancer is the most common cancer of women. Multiple myeloma is characterized by monoclonal proliferation of plasma cells. There are malignancies secondary to chemotherapy and it has long been recognized. We describe a woman presented with breast cancer and after chemotherapy and radiotherapy she had achieved remission. Because of complaints about skeletal discomfort we reevaluated the patient and diagnosed multiple myeloma and decided to treat with chemotherapy and bone marrow transplantation. In this case we determined multiple myeloma after the administration of chemotherapy for breast cancer and there was not another etiologic factor except antineoplastic agent administration.

Keywords: Breast cancer, chemotherapy, multiple myeloma

Ali Gürel, Bilge Aygen, Murat Kara, Emin Tamer Elkiran. Meme Kanseri için Verilen Kemoterapi Sonrası Gelişen Multipl Myelom: Vaka Takdimi ve Kısa Bir Derleme. Van Med J. 2015; 22(3): 194-196
LookUs & Online Makale