E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
COVID-19 Salgını ve Ruh Sağlığı [Van Med J]
Van Med J. 2021; 28(1): 169-170 | DOI: 10.5505/vtd.2021.92195

COVID-19 Salgını ve Ruh Sağlığı

Pinar Guzel Ozdemir
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Van, Türkiye

Editöre mektup olduğundan hazırlanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, salgın, sağlık

COVID-19 Outbreak and Mental health

Pinar Guzel Ozdemir
Yüzüncü Yıl University School of Medicine Department of Psychiatry, Van, Turkey

It is not prepared because it is a letter to the editor.

Keywords: COVID-19, outbreak, health

Pinar Guzel Ozdemir. COVID-19 Outbreak and Mental health. Van Med J. 2021; 28(1): 169-170

Sorumlu Yazar: Pinar Guzel Ozdemir, Türkiye
LookUs & Online Makale