E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
0-1 Yaş Arası Bebeklerde Demir Profilaksisi Kullanımı ve Uyumu [Van Med J]
Van Med J. 2015; 22(2): 100-103

0-1 Yaş Arası Bebeklerde Demir Profilaksisi Kullanımı ve Uyumu

Özlem Suvak1
Keçiören Aile Sağlığı Merkezi, Ankara

Amaç: Demir eksikliği 0–12 aylık bebeklerde sık görülen ve önlem alınmadığında ciddi sorunlara yol açabilen önemli bir sağlık sorunudur. Bu çalışmanın amacı, 0-1 yaş bebeklerde oral demir profilaksisi kullanım durumu, profilaksiye uyumu ve yan etkilerinin değerlendirilmesidir. Metod: Ankara’da Ocak 2011-Aralık 2012 tarihleri arasında Keçiören Aşağıeğlence Aile Sağlığı Merkezlerine başvuran ve demir profilaksisi verilen 0-1 yaş arası sağlıklı bebeklerin ailelerine anket soruları yöneltildi. Bulgular: Yan etki görülenlerin %42.1’i erkek iken %57.9’u kadın idi. İlaçları önerilen doz ve şekilde kullanıp kullanmadıkları ile yan etki sıklığı değerlendirildiğinde doz uyumu olan grupla, olmayan grup arasında anlamlı fark izlenmedi. Bebeklerde en fazla görülen yan etki ağızda kötü tat, kusma ve kabızlık olarak saptandı. Sonuç: Sonuç olarak ülkemiz gibi demir eksikliği anemisi insidansının yüksek olduğu ülkelerde etkin ve uygulanması kolay olan demir profilaksisinin kullanımı tercih edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Demir eksikliği, demir eksikliği anemisi, oral demir profilaksisi

The Use of Iron Prophylaxis in Infants Aged 0-1 Years and its Harmony

Özlem Suvak1
Keçiören Aile Sağlığı Merkezi, Ankara, Türkiye

Objective: Iron deficiency is an important and common health problem in infants aged between 0-12 months. It can lead to serious problems when no mesaures are taken. The aim of this study is oral iron prophylaxis in infants aged between 0-1 years, and to assess its compliance and side effects. Method: Between January 2011 and December 2012 in Kecioren Asagıeglence Family Health Center, survey questions were asked to the families applying for iron prophylaxis of healthy infants aged 0-1 year. Results: In terms of side effects, age and sex of the infants were not an important variable. Conclusion: As a result, iron deficiency anemia in countries with a high incidence like our country, effective use of iron prophylaxis may be preferred which is easy to implement.

Keywords: Iron deficiency, iron deficiency anemia, oral iron prophylaxis

Özlem Suvak. The Use of Iron Prophylaxis in Infants Aged 0-1 Years and its Harmony. Van Med J. 2015; 22(2): 100-103
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale