E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Burger Hastalığında Femoro-Popliteal By-pass; Olgu Sunumu [Van Med J]
Van Med J. 2010; 17(3): 103-107

Burger Hastalığında Femoro-Popliteal By-pass; Olgu Sunumu

Dolunay Odabaşı1, Halil Başel2, Hasan Ekim1
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahi Ana Bilim Dalı, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahi, Ana Bilim Dalı, Van

Burger hastalığı olan 34 yaşında erkek hastanın yapılan periferik anjiografisinde popliteal arteri tam tıkalı olarak değerlendirildi. Hastaya safen ven grefti ile femoro-popliteal by-pass uygulandı. Hastanın iskemik semptomları düzeldi. Hastaya 3 ay sonra çekilen MR Anjiografide safen ven greftin açık olduğu görüldü. Uygun vakalarda Burger hastalarına periferik by-pass ameliyatı uygulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Burger hastalığı, Periferik by-pass

Femoro-Popliteal By-Pass In Buerger Disease, A Case Report

Dolunay Odabaşı1, Halil Başel2, Hasan Ekim1
1YYU Tıp Fakültesi K.V.C. A.D Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi K.V.C. Kliniği
2YYU Tıp Fakültesi K.V.C. A.D Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi K.V.C. Kliniği

Its a case report of a 34 years old man who has Buerger’s disease diagnosed angiographically totally occluded poplital artery. The patient had a femoro-popliteal bypass with sapheneus vein graft performed and ischemic symptoms healed. The Saphenous vein graft was intact with Mr Angiogrphy 3 maonths later. In the appropriate cases peripheric by-pass operation should be applied.

Keywords: Buerger’s disease, Peripheral by-pass.

Dolunay Odabaşı, Halil Başel, Hasan Ekim. Femoro-Popliteal By-Pass In Buerger Disease, A Case Report. Van Med J. 2010; 17(3): 103-107
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale