E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 14 Sayı : 1 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 14 (1)
Cilt: 14  Sayı: 1 - 2007
KLINIK MAKALE
1.
Kısmi Kalınlıkta Cilt Grefti Verici Sahalarının Bakımında Açık-Kuru ve Kapalı-Nemli Pansuman Tekniklerinin Karşılaştırılması
Compare Of Dry Open And Wet Closed Dressing Technique In Split Thickness Skin Grafts
Önder Tan, Bekir Atik, Duygu Ergen, Hamit Acemoğlu
Sayfalar 1 - 5

2.
İskemik Mitral Yetersizliğinde Cerrahi Yaklaşımlar: Koşuyolu Deneyimi
Surgical Approach In Ischemic Mitral Failure: Koşuyolu Experience
Hakan Akbayrak, Suat Nail Ömeroğlu, Denyan Mansuroğlu, Hasan Basri Erdoğan, Vedat Erentuğ, Mustafa Güler, Kaan Kırali, Cevat Yakut
Sayfalar 6 - 14

3.
Çocukluk Yaş Grubu İshallerinde Escherichia Coli O157:H7’nin Araştırılması
Investigation Of Escherichia Coli O157:H7 In Childhood Diarrhea
Fahriye Ekşi, Tekin Karslıgil, Ayşen Bayram
Sayfalar 15 - 18

4.
Erkeklerde Aşırı Alkol Kullanımının C Reaktif Protein ve Alfa-1 Antitripsin Üzerine Olan Etkileri
The Effects Of Heavy Alcohol Consumption On The C Reactive Protein And Alpha-1 Antitrypsine In Men
Sadık Büyükbaş, Ali İnal
Sayfalar 19 - 24

5.
Eş Zamanlı Kardiyak ve Torasik Operasyonlar
Concomitant Cardiac and Thoracic Operations
Hasan Ekim, Veysel Kutay, Mustafa Tuncer
Sayfalar 25 - 30

6.
Purpura Ayırıcı Tanısında Akut İnfantil Hemorajik Ödem
Acute Infantile Hemorragic Edema: Case Report
Serdar Epçaçan, Mesut Okur, Oğuz Tuncer, Hüseyin Çaksen
Sayfalar 31 - 34

OLGU SUNUMU
7.
Brusellar Spinal Epidural Absenin Cerrahi Tedavisi: Olgu Sunumu
Surgical Treatment Of Spinal Epidural Abcess In Brucellosis: Report of a Case
Nebi Yılmaz, Nejmi Kıymaz, Gülay Bulut, Mustafa Karahocagil, Burhan Oral Güdü, İsmail Demir
Sayfalar 35 - 37

8.
Orşiektomiye Giden Brusella Orşiti: Bir Olgu Sunumu
Brucella Orchitis Requiring Orchiectomy: A Case Report
Mustafa Kasım Karahocagil, Kadir Ceylan, Adnan Bilici, Gülay Bulut, Yasemin Bayram, Hasan Karsen, Hayrettin Akdeniz
Sayfalar 38 - 40

LookUs & Online Makale