E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 20 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 20 (3)
Cilt: 20  Sayı: 3 - 2013
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - II

KLINIK MAKALE
2.
Endemik Bölgede Tiroidin Benign Hastalıklarında Total Tiroidektomi, 208 Hastanın Retrospektif Analizi
The role of total thyroidectomy in benign thyroid diseases in an endemic area, retrospective analysis of 208 patients
Öztekin Çıkman, Faruk Özkul, Muhammet Kasım Arık, Şükrü Taş, Cumhur Çakır, Muammer Karaayvaz
Sayfalar 125 - 129

3.
Ratlarda Bleomisin ile Oluşturulan Akciğer Fibrozisi Üzerine Tere Otu (Lepidium sativum L.)’nun Sitoprotektif Etkileri
Cytoprotective effects of garden cress (Lepidium sativum L.) on bleomycin-induced pulmonary fibrosis in rats
Ahmet Küçük, Gökhan Oto, Hülya Özdemir
Sayfalar 130 - 135

4.
Tubo-Ovarian Apseli Otuz Sekiz Hastanın Retrospektif Değerlendirilmesi
Retrospective evaluation of thirty-eight patients with tubo-ovarian abscess
Mehmet Yılmaz, Ünal İsaoğlu, İlhan Bahri Delibaş, Paşa Uluğ, Metin İngeç
Sayfalar 136 - 139

5.
Koah Evrelerinde Heme Oksijenaz Enzimi Son Ürünlerinin Düzeyleri
Heme oxygenase products levels in stages of chronic obstructive pulmonary disease
Hülya Günbatar, Nevra Güllü Arslan, Bünyamin Sertoğullarından, Selami Ekin
Sayfalar 140 - 144

6.
Tigesiklinin E. coli ve Klebsiella spp. Suşlarına Karşı İnvitro Etkinliğinin Araştırılması
Searching the invitro antibacterial activity of tigecycline on E.coli and Klebsiella spp.
Esin Doğantekin, Akif Doğantekin, Zülal Aşçı Toraman
Sayfalar 145 - 149

7.
Cerrahi Sınır Pozitifliği: Açık ve Laparoskopik Radikal Nefrektomi Karşılaştırılması
Surgical margin positivity: The comparison of open and laparoscopic radical nephrectomy
Ahmet Murat Bayraktar, Sedat Taştemur, Erkan Ölçücüoğlu, Mehmet Emin Şirin, Serkan Doğan, Öner Odabaş
Sayfalar 150 - 153

OLGU SUNUMU
8.
İnfantil Hepatik Hemanjioendotelyoma: Olgu Sunumu
Infantile hepatic hemangioendothelioma: A case report
Muhammet Emin Güldür, Hasan Çeçe, Leman Evren Yılmaz, Hüseyin Metineren, Muharrem Bitiren, İlyas Özardalı, Özgül Vurupalmaz
Sayfalar 154 - 157

9.
Delta Hepatitli Bir Hastada Periferal Kolanjioseluler Karsinoma ile İlişkili Hiperkalsemi: Bir Olgu Sunumu
Hypercalcemia as a result of peripheral cholangiocarcinoma in a patient with delta hepatitis: A case report
Murat Atmaca, Ahmet Cumhur Dülger, Mehmet Emin Küçükoğlu, Deniz Bulut, Gülay Bulut
Sayfalar 158 - 161

10.
Akut İnfantil Hemorajik Ödem; İki Olgu Sunumu
Acute infantile hemorrhagic edema; Report of two cases
Ahmet Sert, Abdullah Yazar, Dursun Odabaş, Ayşe Yasemin Çelik
Sayfalar 162 - 165

11.
Urakus Adenokarsinomu: Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Urachus adenocarcinoma: A case report and review of the literature
Sait Yamiş, Yüksel Küçükzeybek, Murat Tüken, İlyas Sayar, Kerem Taken
Sayfalar 166 - 169

12.
Sol Ana Koroner Arter Anevrizması: Bir Olgu Sunumu
Left main coronary artery aneurysm: A case report
Yüksel Kaya, Nihat Söylemez
Sayfalar 170 - 172

13.
Lameller İktiyozisli Bir Yenidoğanda Oral Retinoid Tedavisi
Oral retinoid therapy in a newborn with lamellar ichthyosis
Özmert M.A. Özdemir, Liya Alkılıç, Nurdan Yıldırım, Şermin Çoban, Mehmet Nuri Acar, Mehmet Burak Gökdoğan, Haydar Gülmez
Sayfalar 173 - 175

14.
Dinamik Kontrastlı Ultrasonografi ve Hepatosellüler Karsinoma Olgu Sunumu
Dynamic contrast enhanced ultrasonography and hepatocellular carcinoma case report
Mikail İnal
Sayfalar 176 - 179

15.
Akut Miyokard İnfarktüsünün Eşlik Ettiği Dev Sol Ön İnen Koroner Arter Anevrizması: Olgu Sunumu
Acute myocardial infarction associated with giant left anterior descending coronary artery aneurysm: Case report
Serkan Akdağ
Sayfalar 180 - 182

16.
Keskin Bir Yabancı Cisim Aspirasyonu: Olgu Sunumu
Aspiration of a sharp foreign body: A case report
Aysel Sünnetçioğlu, Sevdegül Karadaş, Senar Ebinç
Sayfalar 183 - 185

17.
Acil Serviste Ciddi Astım Atağı: Olgu Sunumu
Severe acute asthma attack in the emergency department: A case report
Aysel Sünnetçioğlu, Sevdegül Karadaş, Şeyma Yenil
Sayfalar 186 - 188

DERLEME
18.
Mast Hücrelerinin Kanser ve Anjiyogenezde Yeni Tanımlanan Rolleri
New roles of mast cells in cancer and angiogenesis
Azize Yasemin Göksu Erol
Sayfalar 189 - 193

19.
Perkütan Nefrolitotomi Ameliyatında Kullanılan Cerrahi Malzemelerin Analizi
The analysis of surgical materials used in percutaneous nefrolithotomy surgery
Mehmet Bilgehan Yüksel, Ayhan Karaköse, Necip Pirinççi
Sayfalar 194 - 197

LookUs & Online Makale