E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 25 Sayı : 1 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 25 (1)
Cilt: 25  Sayı: 1 - 2018
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - II

KLINIK ARAŞTIRMA
2.
Bir Çocuk Hastanesinde Kan Kültürü Kontaminasyonunun Önlenmesi İçin Yapılan Eğitimlerin Sonuçları
Results of Educations in a Pediatrics Hospital Aiming to Prevent Contamination of Blood Culture
İrfan Oğuz Şahin, Ayşegül Elbir Şahin, Deniz Ökdemir, Fatih Gürbüz, Hatice Şanlı Güneş
doi: 10.5505/vtd.2018.18291  Sayfalar 1 - 5

3.
Şırnak İlinde yapılan prik test sonuçlarının değerlendirilmesi
The evaluation of skin prick test results in Sirnak City
Suat Konuk, Hikmet Çoban
doi: 10.5505/vtd.2018.30074  Sayfalar 6 - 10

4.
Yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerin fiziksel tespit uygulamasına yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi
The evaluation of intensive care unit nurses' opinions on physical restraint application
Gülşen Kılıç, Sevinç Kutlutürkan, Banu Çevik, Bülent Erdoğan
doi: 10.5505/vtd.2018.78941  Sayfalar 11 - 16

5.
Malign Karaciğer Kitleleri, 127 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi
Malignant Liver Mass, Retrospective evaluation of 127 patients.
Serkan Yalaki, Mehmet Suat Yalçın, Avşar Zerman
doi: 10.5505/vtd.2018.36349  Sayfalar 17 - 21

6.
Paranazal sinüs görüntülemede 320-sıralı multidedektör bilgisayarlı tomografi kullanarak düşük doz ve yüksek kalitede görüntü elde edebilir miyiz?
Can we obtain low-dose and high quality images using 320-row multidedector computed tomography in paranasal sinus imaging?
Berhan Pirimoğlu, Recep Sade
doi: 10.5505/vtd.2018.95967  Sayfalar 22 - 27

7.
Diyabetik Maküla Ödemi Olan Hastalarda İntravitreal Triamsinolon Asetonid Enjeksiyonu Sonuçları
Outcomes of Intravitreal Triamcinolone Acetonide Injection in Patients With Diabetic Macular Edema
Lokman Balyen, Kaan Ünlü, Lütfiye Seçil Deniz Balyen
doi: 10.5505/vtd.2018.91300  Sayfalar 28 - 33

8.
NONPALPABL MEME LEZYONLARINDA RADYOGRAFİ EŞLİĞİNDE YAPILAN İŞARETLEMENİN ERKEN EVRE MEME KANSERİ VE PROLİFERATİF HASTALIKLARI TESPİT ETMEDEKİ ROLÜ (Dört yıllık retrospektif analiz)
Title: THE ROLE OF RADIOGRAPHY GUIDED NON-PALPABLE BREAST LESION MARKING ON THE DIAGNOSIS OF EARLY BREAST CANCER AND PROLIFERATIVE DISEASES (A Four-Year Retrospective Analysis)
Bahattin Özlü, Memduh Şahin, Kıvılcım Eren Erdoğan, Belma Koçer
doi: 10.5505/vtd.2018.08108  Sayfalar 34 - 42

9.
Solunum Yetmezliğinde Trakeostomi’nin Weanıng ve Prognoza Etkisi
Effect Of Tracheostomy On the Weaning and Prognosis, in Respiratory Failure
Hanifi Yıldız, Bülent Özbay, Bünyamin Sertoğullarından, Selami Ekin, Hülya Günbatar, Aysel Sünnetçioğlu, Ahmet Arısoy
doi: 10.5505/vtd.2018.58671  Sayfalar 43 - 50

10.
Contribution of Ultrasound Strain Elastography to the Differentiation of Benign and Malignant Thyroid Lesions: Randomized Controlled Study
Harun Arslan, Zülküf Akdemir, Alpaslan Yavuz, Necat İslamoglu, Mesut Özgökçe, Hüseyin Akdeniz, Abdussamet Batur, Nazım Bozan, Sebahattin Çelik, Ali Mahir Gündüz
doi: 10.5505/vtd.2018.87587  Sayfalar 51 - 56

11.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinden Dermatolojiye Yapılan Konsültasyonların Değerlendirilmesi
The Evaluation of the Consultations from Obstetrics and Gynecology to Dermatology
Atiye Oğrum
doi: 10.5505/vtd.2018.75046  Sayfalar 57 - 60

OLGU SUNUMU
12.
Beyin ölümü gerçekleşen polikistik böbrek hastasından organ bağışı deneyimimiz: Case report
Our organ donation experience in a braindead polycystic kidney disease patient: Case report
Hilmi Demirkıran, Celaleddin Soyalp, Mehmet Kilic, Cevdet Yardimci, Nureddin Yuzkat, Arzu Esen Tekeli, Muhammed Bilal Çeğin
doi: 10.5505/vtd.2018.86547  Sayfalar 61 - 64

13.
Obesite cerrahisi sonrası aşırı kilo kaybı komplikasyonu olarak unilateral peroneal nöropati: olgu sunumu
Unilateral peroneal neuropathy as a complication of weight loss after obesity surgery: case report
Yılmaz İnanç, Mustafa Gökçe, Deniz Tuncel, Sabriye Özçekiç Demirhan, Songül Bavli
doi: 10.5505/vtd.2018.21043  Sayfalar 65 - 67

14.
Ası sonrası karotis arter diseksiyonuna bağlı serebral iskemi
Cerebral ischemia associated with carotid artery dissection after hanging
Yılmaz İnanç, Mustafa Gökçe, Deniz Tuncel, Hamza Şahin, Songül Bavli, Yusuf İnanç
doi: 10.5505/vtd.2018.26122  Sayfalar 68 - 71

15.
İmmün Yetmezliği Olmayan Hastada Varicella Zoster Virüs Enfeksiyonuna Bağlı Longitudinal Ekstensif Transvers Miyelit: Olgu Sunumu
Longitudinal Extensive Transverse Myelitis due to Varicella Zoster Virus Infection in a Patient without Immunodeficiency: A Case Report
Fettah Eren, Aydın Talip Yıldoğan, Gözde Öngün, Ahmet Hakan Ekmekci, Şerefnur Öztürk
doi: 10.5505/vtd.2018.71602  Sayfalar 72 - 75

DERLEME
16.
Femur Boyun Kırıklarında Güncel Yaklaşımlar
Current Approaches In Femoral Neck Fractures
Sezai Özkan, Cihan Adanaş
doi: 10.5505/vtd.2018.97659  Sayfalar 76 - 81

17.
Dentin Hassasiyeti Tedavisinde Lazerlerin Etkinliği
Effectiveness of Lasers in Dentin Hypersensitivity Treatment
Mehmet Uğur, İdris Kavut, Esin Özlek, Rabia Bozbay
doi: 10.5505/vtd.2018.82612  Sayfalar 82 - 88

LookUs & Online Makale