E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi - Van Med J: 5 (4)
Cilt: 5  Sayı: 4 - 1998
DERLEME
1.
Akciğerin Termal Yaralanmalarında Doku Yapıştırıcının Etkisi
Effect of Tissue Glue On Thermal Injury of the Lung
Hasan Ekim, Murat Ç. Rağbetli, Mustafa Kösem, Metin Aydın
Sayfalar 194 - 196

KLINIK MAKALE
2.
İntraorbital Tümörlerde Cerrahi Yaklaşım Yolları
Routes of Surgical Approach In Intraabdominal Tumors
Ertekin Arasıl, Ayhan Attar, Funda Batay, Haluk Deda, Ahmet Erdoğan, Yücel Kanpolat, Nihat Egemen, Mehmet Selçuki
Sayfalar 197 - 202

3.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Prematüre Mortalitesi
Premature mortality of Y.Y. University Medical Faculty
Abdullah Ceylan, Hüseyin Çaksen, Levent Rastgeldi, İbrahim Tepebaşı, Gürbüz Akçay, Ercan Kırımi, Dursun Odabaş
Sayfalar 203 - 205

4.
Hodgkin Hastalığında Dermatoglifik Özellikler
Dermatoglyphic Features in Hodgkin’s Diseases
M. Hakan Polat
Sayfalar 206 - 209

5.
Nötropenik Ateşte Başlangıç Empirik Antibiyotik Tedavi
Initial Empirical Antibiotic Therapy for Neutropenic Fever
İmdat Dilek, Rafet Mete, Hayrettin Akdeniz, Hamza Bozkurt, Reha Erkoç, Mehmet Sayarlıoğlu, Cevat Topal, Pekcan Demiröz, Halis Aksoy
Sayfalar 210 - 213

6.
Van’da Sosyo-Ekonomik Düzeyleri Farklı İki Grupta Saptanan Barsak Parazitlerinin Karşılaştırılması
A Comparative Study of the Intestinal Parasites in the two Groups of People with Different Socio-Economic Status
Hasan Yılmaz, İmdat Dilek, M.Kürşat Türkdoğan, Reha Erkoç
Sayfalar 214 - 217

7.
Konjenital Kalp Hastalıklarında Timusun Histopatolojik İncelenmesi
Histopathological Study of Thymus in Congenital Heart Disease
Erdener Özer, Cüneyt Narin, Özden Anal, Öztekin Oto
Sayfalar 218 - 220

8.
Peptik Ülsere Bağlı Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalarında Endoskopik Enjeksiyon Tedavisinin Rolü
The Role of Endoscopic Injection Therapy in Gastrointestinal Tractus Bleeding Due To Peptic Ulcus
Sedat Ertem, Erhun Kasırga, Esra Özer, Ali Rıza Sanul, Zeynel Abidin Altınay
Sayfalar 221 - 224

9.
125 Plörezili Olgunun İncelenmesi
Investigation of 125 Cases with Pleurisy
Erkan Ceylan, Bülent Özbay, Kürşat Uzun, Mehmet Gencer, Abdullah Gülsün, İsmail Zehir
Sayfalar 225 - 231

10.
Astımlı Çocuklar Ateroskleroz Adayı mı?
Risc For Atherosclerosis In Children With Asthma Bronchiale
Mikdat Yıldız, H. Haldun Emiroğlu, Mustafa Kösecik, Hüseyin Aldemir
Sayfalar 232 - 235

11.
Van İlindeki Kan Grupları Dağılımının Türkiye ve Diğer Bazı Ülkelerle Karşılaştırılması
The distribution of Blood Group in Van, and comparison to Turkey and some other countries.
İmdat Dilek, Ahmet Faik Öner, Rafet Mete, Reha Erkoç, Kürşat Türkdoğan, Cevat Topal, Ahmet Durmuş, Mehmet Sayarlıoğlu, Halis Aksoy
Sayfalar 236 - 238

12.
Van Gölü’nde Yaşayan Chalcaburnus tarichii Balıklarından İzole Edilen Hareketli Aeromonasların Görülme Sıklığı
The prevalence of motile aeromonads isolated Chalcaburnus tarichii living in Lake Van
Banur Boynukara, Kemal Gürtürk, Ziya İlhan, Timur Gülhan, Erdal Öğün, İsmail Hakkı Ekin
Sayfalar 239 - 242

OLGU SUNUMU
13.
Bronşial Karsinoid Tümörler
Bronchial Carcinoid Tumors
İrfan Yalçınkaya, Metin Er, Bülent Özbay, Fatma Hüsniye Dilek
Sayfalar 243 - 246

14.
Mikrosefali İle Birlikte Sturge-Weber Sendromu
Sturge-Weber Syndrome: Report of a Case with Microcephaly
Şükrü Arslan, Ahmet Faik Öner, Oğuz Tuncer, Dursun Odabaş
Sayfalar 247 - 249

15.
Kabakulak Seyrinde Görülen Bir Trombositopeni Olgusu
Mumps Associated with Thrombocytopenia: A Case Report
Ahmet Faik Öner, Şükrü Arslan, Ruhan Özer, Oğuz Tuncer
Sayfalar 250 - 252

DERLEME
16.
Karın İçi Adezyonların Oluşumu ve Önlenmesi
Formation and prevention of intra abdominal adhesions
Çetin Kotan, Abdulaziz Gül
Sayfalar 253 - 257

17.
Ağrı ve Nörostimülasyon
Pain and Neurostimulation
Metin Tulgar, Ahmet Arslan, Erdal Kalkan
Sayfalar 258 - 263

18.
Hipertansiyon ve Sol Ventrikül Hipertrofisi
Hypertension and Left Ventricular Hypertrophy
Mehmet Sayarlıoğlu, Beyhan Eryonucu, Hayriye Sayarlıoğlu
Sayfalar 264 - 267

LookUs & Online Makale