E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 9 Sayı : 1 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 9 (1)
Cilt: 9  Sayı: 1 - 2002
DERLEME
1.
Subkronik Formaldehit İnhalasyonunun Sıçanlarda Bazı Böbrek Enzim Aktivitelerine Etkisi
The Toxic Efects Of Subchronic (13 WEEKS) Formaldehyde Inhalation on Some Enzymes In The Kidney Of Male Rats
H.Ramazan Yılmaz, O.Aslan Özen, Ahmet Songur, Sadık Söğüt, Hüseyin Özyurt, Mustafa Sarsılmaz
Sayfalar 1 - 5

KLINIK MAKALE
2.
Göz Travması Olgularımızın Epidemiyolojik Değerlendirmesi
The Epidemiologic Evaluation of Eye Injuries.
Murat Özdemir, Tekin Yaşar, Şaban Şimşek, Arzu Çevik
Sayfalar 6 - 11

3.
Beyin Sapı İşitsel Potansiyeli Kayıtlarının Yaş ve Cinsiyete Göre Standardizasyonu
Standardisation of Aduditory Brain Stem Responses According to Age and Gender
Nuh Mehmet Erdem, Zafer Akan, Ömer Anlar, Hakan Çankaya, Metin Tulgar
Sayfalar 12 - 18

4.
Van Yöresinde Yaşayan Sağlıklı Yaşlı Bireylerde Serum Protein Düzeyleri
Serum Protein Levels in Healty Old Seubjects in Van Region
Mehmet Tarakçıoğlu, İmdat Dilek, M. Ramazan Şekeroğlu, Haluk Dülger, Reha Erkoç, Emin Avcı, Halis Aksoy
Sayfalar 19 - 23

5.
Diyabetik Hastalarda İnsülin ve Oral Antidiyabetik Kullanımının Koroner Kollateral Skor Üzerine Etkisi
The Effects of Insulin and Oral Antidiabetic Use on Coronary Collateral Score in the Diabetic Patients
Recep Demirbağ, Murat Yüce, Cevat Kırma
Sayfalar 24 - 27

6.
İleri Evre Hipofarenks Kanserleri: Vakalarımız ve Sonuçları
Advanced Stage Hypopharynx Cancer: Our Cases and Outcomes
Hakan Çankaya, Muzaffer Kırış, Ahmet Kutluhan, Muammer Karaayvaz, Erol Egeli, Murat İçli, Faruk Kıroğlu
Sayfalar 28 - 33

OLGU SUNUMU
7.
Erişkinlerde Diyafragma Yükselmeleri; Cerrahi Gerekli mi?
Diafragma Eventrations in Adults; Is surgery necessary?
A.Feridun Işık
Sayfalar 33 - 37

DERLEME
8.
Akut Arter Tıkanmalarına Genel Bakış
General Vision to Pathologies of Acute Artery Occlusion
Ufuk Yetkin, Ali Gürbüz
Sayfalar 38 - 46

LookUs & Online Makale