E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 17 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 17 (3)
Cilt: 17  Sayı: 3 - 2010
KLINIK MAKALE
1.
Yarı-otomatik 16 Gauge Tru-cut İğne ile Perkütan Karaciğer Biyopsileri
Percutaneous Liver Biopsies with Half-automatic 16 Gauge Tru-cut Needles
Bilgin Kadri Arıbaş, Dilek Nil Ünlü, Gürbüz Dingil, Pelin Demir, Sevim Özdemir, Zekiye Şimşek, Ümit Üngül, Aliye Ceylan Zaralı
Sayfalar 69 - 76

2.
Diz Osteoartriti Tedavisinde TENS ve Elektroakupunkturun Kısa Dönem Etkinliklerinin Karşılaştırılması
Comparison of the short term effects of TENS and Electroacupuncture on the treatment of knee osteoarthritis
M. Kemal Tezelli, Levent Ediz, İbrahim Tekeoğlu
Sayfalar 77 - 83

3.
Fakoemülsifikasyonda Üst Temporal veya Üst Nazal Şeffaf Korneal Kesinin Yol Açtığı Cerrahi Astigmatizma
Surgically Induced Astigmatism after Superotemporal or Superonasal Clear Corneal Incision in Phacoemulsification Surgery
Adil Kılıç, Adem Gül, Halil İbrahim Yener, Adnan Çınal, Ahmet Demirok
Sayfalar 84 - 88

4.
Mean Platelet Volume In Acute Coronary Syndrome
Akut Koroner Sendromda Ortalama Trombosit Hacmi
Rıdvan Mercan, Cengiz Demir, İmdat Dilek, Müntecep Asker, Murat Atmaca
Sayfalar 89 - 95

OLGU SUNUMU
5.
Fahr Sendromu; İki Olgu Sunumu
Fahr Syndrome; Two Case Report
Ramazan Esen, Yasemin Usul Soyoral, Aydın Bora, Nebi Yılmaz, Reha Erkoç, Hüseyin Beğenik
Sayfalar 96 - 99

6.
Periton Diyalizi Hastasında Kateterden Cilt Altına Sıvı Kaçağı: Demonstratif BT Bulguları
Fluid Leak To Subcutan Tissue From Cathater In Capd Patients: Demonstrative CT Findings
Yasemin Usul Soyoral, Hüseyin Beğenik, Hayriye Sayarlıoğlu, Reha Erkoç
Sayfalar 100 - 102

7.
Burger Hastalığında Femoro-Popliteal By-pass; Olgu Sunumu
Femoro-Popliteal By-Pass In Buerger Disease, A Case Report
Dolunay Odabaşı, Halil Başel, Hasan Ekim
Sayfalar 103 - 107

DERLEME
8.
Çocuklarda Sosyal ve Medikal Bir Problem; İstismar
A Social And Medical Problem In Chilren; Abuse
Ş. İlkay Güner, Savaş Güner, Mehmet Hamdi Şahan
Sayfalar 108 - 113

LookUs & Online Makale