E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 24 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 24 (3)
Cilt: 24  Sayı: 3 - 2017
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - II

KLINIK ARAŞTIRMA
2.
Lokalize Renal Hücreli Kanser Nedeniyle Nefrektomi Yapılan Olgularda Ameliyat Öncesi Bakılan Nötrofil-Lenfosit Oranının Uzak Metastaz ve Hastalığa Özgü Sağkalım üzerine etkisi
The Affect of Preoperative Neutrophil-Lymphocyte Ratio on Distant Metastasis and Disease Specific Survival in Patients Who Underwent Nephrectomy for Localized Renal Cell Carcinoma
Nurullah Hamidi, Evren Süer, Mehmet İlker Gökçe, Yaşar Bedük
doi: 10.5505/vtd.2017.29591  Sayfalar 135 - 140

3.
Şiddetli Depresyonda Nesfatin-1 ve Ghrelin Hormonunun İncelenmesi
Examining Nesfatin-1 and Ghrelin Hormone in Severity of Depression
Sermin Algül, Özlem Ergül Erkeç, Mehmet Kara, Bilge Kara, Oğuz Özçelik
doi: 10.5505/vtd.2017.21931  Sayfalar 141 - 145

4.
Ötroid Nodüler Guatrın Anksiyete ve Depresyon Üzerine Etkisi
Effect of Euthyroid Nodular Goiter on Anxiety and Depression
Ferit Akıl, Ahmet Üzer, Akif Deniz, Muhammed Ayral, Serkan Dedeoğlu, Eşref Araç, Mehmet Güven, Ayhan Kaydu
doi: 10.5505/vtd.2017.30592  Sayfalar 146 - 149

5.
2010-2014 yılları arasında Van ilinde otopsisi yapılmış 65 yaş üstü ölümlerin retrospektif olarak incelenmesi
Retrospectively analysis of deaths of persons above 65 years of age which autopsied in Van city of Turkey among 2010 and 2014 years
Yavuz Hekimoğlu, Erhan Kartal, Yasin Etli, Orhan Gümüş, Uğur Demir, Mahmut Aşırdizer
doi: 10.5505/vtd.2017.92486  Sayfalar 150 - 156

6.
Acil servise başvuran gebelerin değerlendirilmesi: Üçüncü basamak tek merkez deneyimi
The evaluation of pregnants admitted to emergency unit: Tertiary single centre experience
Hatice Yılmaz Doğru, Gülseren Oktay, Asker Zeki Özsoy, Bülent Çakmak, İlhan Bahri Delibaş, Mehmet Esen
doi: 10.5505/vtd.2017.68442  Sayfalar 157 - 162

7.
Idiopatik Uveit Hastalarında Çölyak Hastalığı Antikor Sıklığı
Celiac Disease Antibody Frequency in Idiopathic Uveitis Patients
Rıdvan Mercan
doi: 10.5505/vtd.2017.57060  Sayfalar 163 - 166

8.
Orta ve Uzun Dönem Viskokanalostomi Sonuçlarımız
The Outcomes of Our Viscocanalostomy In The Middle and Long Term
Muhammed Batur, Erbil Seven, Aydın Yıldız, Serek Tekin, Tekin Yaşar
doi: 10.5505/vtd.2017.53824  Sayfalar 167 - 172

9.
Maluliyet oranlarının yaş ve cinsiyet ile ilişkisinin değerlendirilmesi
The evaluation of relationship between disability rates and age and gender
Yavuz Hekimoğlu, Orhan Gümüş, Erhan Kartal, Yasin Etli, Uğur Demir, Mahmut Aşırdizer
doi: 10.5505/vtd.2017.53244  Sayfalar 173 - 181

OLGU SUNUMU
10.
Otistik Bulguların Eşlik Ettiği Bir Kabuki Sendromu Olgusu
A Case Of Kabuki Syndrome Accompanied by Autistic Symptoms
Erman Esnafoglu, Elif Yaman
doi: 10.5505/vtd.2017.09797  Sayfalar 182 - 184

11.
Travmatik Üretral Kateterizasyona Bağlı Fournier Gangreni’nin Tedavi Yönetimi
Management Of Fournier’s Gangrene Secondary To Traumatic Urethral Catheterisation
Abdullah Gul, Serdar Aykan
doi: 10.5505/vtd.2017.77527  Sayfalar 185 - 187

12.
Dev Mesane Taşına Bağlı Spontan Mesane Perforasyonu: Olgu Sunumu
Spontaneous Bladder Perforation Due to Giant Bladder Stone: A Case Report
Remzi Salar, Engin Özbay, İsmail Karlıdağ, Emrullah Durmuş, Halil Felat Öncel, Ekrem Özyuvalı, Serkan Yenigürbüz, Metin Yalçın
doi: 10.5505/vtd.2017.84803  Sayfalar 188 - 190

13.
Unılateral Gelişimsel Kalça Displazisi Tedavisi Sonrası Sağlam Kalçada Avasküler Nekroz Gelişimi
Development of Avascular Necrosis In The Normal Hip After The Treatment Of Developmental Dysplasia Of The Hip
Necip Güven, Tülin Türközü
doi: 10.5505/vtd.2017.19042  Sayfalar 191 - 193

14.
Bilateral Elonge Stiloid Çıkıntı Olgusunun Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ile İncelenmesi
Investigation of Bilaterally Elongated Styloid Process Case Using Cone Beam Computed Tomography
Ersen Bilgili
doi: 10.5505/vtd.2017.38278  Sayfalar 194 - 197

DERLEME
15.
Şilotoraks’ın Değerlendirilmesi: Etiyoloji, Klinik bulgular, Tanı ve Tedavi Yöntemleri
Evaluatıon of Chylothorax: Etiology, Clınıcal Symptoms, Diagnosıs and Treatment Methods
Ufuk Çobanoğlu, Selami Ekin, Özgür Kemik
doi: 10.5505/vtd.2017.32154  Sayfalar 198 - 203

16.
Gelişimsel Kalça Displazili Çocuklarda Tedavi Yöntemleri
Treatment Methods in The Patients With Developmental Dysplasia Of Hip
Şükriye İlkay Güner, Savaş Güner
doi: 10.5505/vtd.2017.38039  Sayfalar 204 - 209

17.
Menopoza Güncel Yaklaşım
Current Approach to Menopause
Sena Sayan, Recep Yildizhan
doi: 10.5505/vtd.2017.54154  Sayfalar 210 - 215

LookUs & Online Makale