E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 22 Sayı : 2 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 22 (2)
Cilt: 22  Sayı: 2 - 2015
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - II

KLINIK MAKALE
2.
Çocuklarda İntrakraniyal Apse
Intracranial Abscess in Children
Kaan Demirören, İsmail Gülşen, İbrahim Ece, Mesut Garipardıç, Berat Sevgin, Mehmet Deniz Bulut, Mehmet Arslan, Abdurrahman Üner
Sayfalar 67 - 72

3.
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinde Tümör Çapının, Lokalizasyonunun ve Hücre Tipinin Mediastinal Lenf Nodları Metastazı İle İlişkisi
Relationship of the Metastatic Mediastinal Lymph Nodes with Tumor Localizations, Tumor Diameter and Tumor Cell Types in Non Small Cell Lung Cancer
Mehmet Erdoğan, Fahri Oğuzkaya
Sayfalar 73 - 79

4.
Anestezi Polikliniğine Başvuran Hastalarda Preoperatif HbsAg, Anti-HCV, Anti-HIV Seroprevalansı
Preoperative Seroprevalence of HbsAg, Anti-HCV, and Anti-HIV in Patients Apply to Anesthesia Clinic
Havva Sayhan
Sayfalar 80 - 83

5.
Migrenli Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Ağrı, Özürlülük ve Uyku Üzerine Etkileri
The Effect of Body Mass Index on Pain, Disability and Sleep in Females with Migraine
Elif Gökçal, Sibel Tamer, Özge Kiremitçi
Sayfalar 84 - 89

6.
8 Yıllık Klinik Deneyimimiz Işığında Çocuklarda Yabancı Cisim Aspirasyonları
Current Approaches to Foreign Body Aspiration in Children in the Light of 8 Years of Clinical Experience
Barlas Etensel, Ali Onur Erdem, Sezen Özkısacık, Özge Çoşkun, Mustafa Harun Gürsoy
Sayfalar 90 - 95

7.
Fetal Ekokardiyografi Yapılan Hastalarımızın Özellikleri ve Postnatal Ekokardiyografi ile Prenatal Tanı Doğruluğunun Araştırılması
The Characteristics of Our Patients Who Underwent Fetal Echocardiography and Postnatal Echocardiography to Investigate the Accuracy of Prenatal Diagnosis
İbrahim Ece, Serdar Epçaçan, Abdurrahman Üner, Nesrin Ceylan, Nihat Demir, İlyas Aydın
Sayfalar 96 - 99

8.
0-1 Yaş Arası Bebeklerde Demir Profilaksisi Kullanımı ve Uyumu
The Use of Iron Prophylaxis in Infants Aged 0-1 Years and its Harmony
Özlem Suvak
Sayfalar 100 - 103

9.
Aynı Yaş Grubu Hastalarda Kronik Prostatit Prostat Spesifik Antigen Düzeylerini Etkiler mi?
Does chronic Prostatitis affect Prostate Specific Antigen levels in the same age group patients?
İbrahim Keleş, Soner Çoban, Erdal Benli, Ahmed Ömer Halat, Cavit Ceylan
Sayfalar 104 - 107

OLGU SUNUMU
10.
Östrogen, Progesteron ve Her2/neu Negatif İnvaziv Lobuler Pleomorfik Karsinom: Olgu Sunumu
Oestrogen, Progesterone, and Her2/Neu Receptors Negative Invasive Lobular Pleomorphic Carcinoma: A Case Report
Yahya Avcı, Ulaş Alabalık, Uğur Fırat, Zuhat Urakçı, Cihad Hamidi, Hüseyin Büyükbayram
Sayfalar 108 - 110

11.
Acil Servise Göğüs Ağrısı Yakınması ile Başvuran Erkek Hastada Nadir Bir Tanı: Testis Tümörü
A Rare Diagnosis For A Male Patient Applicant To Emergency Department With Chest Pain: Testicular Tumor
Çağdaş Can, Serdar Kalemci, Umut Gülaçtı, Ertuğrul Kurtoğlu
Sayfalar 111 - 113

12.
Midede Adenokarsinom ve Nöroendokrin Karsinom Birlikteliği, Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Coexistence of Gastric Adenocarcinoma and Neuroendocrin Carcinoma, a Case Report and Review of the Literature
Yüksel Küçükzeybek, Murat Akyol, İbrahim Vedat Bayoğlu, Alper Can, Ahmet Dirican, Ahmet Alacacıoğlu, Çiğdem Erten, Lütfiye Demir, Suna Çokmert, Neşe Ekinci, Mustafa Oktay Tarhan
Sayfalar 114 - 117

13.
Multipl Primer Tümör: Olgu Sunumu
Multiple Primary Tumor: A Case Report
Gökhan Yılmazer, Erkan Doğan, Maruf Nart
Sayfalar 118 - 121

14.
Aktarda Hazırlanan El Mantarı İlacını İçen Çocuk Hasta
A Child Patient Who Drank a Hand Fungus Drug Which Was Prepared By A Herbalist
Kaan Demirören, Gülşah Köş Aksin, Halit Pulat
Sayfalar 122 - 124

15.
Baş-Boyunda Cilde Fistülize Olmuş Tularemi Olgu Sunumu
Head and Neck Tularaemia with Skin Fistula: Case Presentation
Mehmet Hafit Gür, Hakan Çankaya, Nazım Bozan, Mahfuz Turan, Köksal Yuca
Sayfalar 125 - 127

16.
Mastoid Kemikte Nadir Görülen Tümöral Kitle: Ossifiye Fibrom
Rare Mass Tumour in the Mastoid Bone: Ossifying Fibroma
Mehmet Hafit Gür, Hakan Çankaya, Nazim Bozan
Sayfalar 128 - 130

DERLEME
17.
Ortopedide Mezenkimal Kök Hücre Uygulamaları
Applications of Mesenchymal Stem Cell in Orthopaedic Conditions
Abdurrahim Gözen, Seyyid Şerif Ünsal, Mehmet Ata Gökalp
Sayfalar 131 - 137

LookUs & Online Makale