E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 29 Sayı : 4 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 29 (4)
Cilt: 29  Sayı: 4 - 2022
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - III

KLINIK ARAŞTIRMA
2.
Kan Kültürlerinden İzole Edilen Karbapenemaz Üreten Acinetobacter baumannii complex İzolatlarının Moleküler Mekanizmalarının Araştırılması
Investigation of Molecular Mechanisms of Carbapenemase Producing Acinetobacter baumannii complex Isolates Isolated from Blood Cultures
Gülşen Uluçam Atay, Gulcin Bayramoglu, Rıza Durmaz, İlknur Tosun, Neşe Kaklıkkaya, Faruk Aydın
doi: 10.5505/vtd.2022.04382  Sayfalar 362 - 370

3.
Akut Serebrovasküler Olaylarda Malign Ventriküler Aritminin Risk Göstergeleri Olarak Tpe, Tpe Dispersiyon ve Tpe/QT Oranı
Tpe, Tpe Dispersion and Tpe/QT Ratio as Risk Indicators of Malign Ventricular Arrhythmia In Acute Cerebrovascular Event
Nihal Tekinalp, Figen Güney, Mehmet Tekinalp
doi: 10.5505/vtd.2022.57701  Sayfalar 371 - 380

4.
COVID-19 Oküler Bulgulara İlişkin Web Sitelerinin Okunabilirlik Düzeyi: İnternet Tabanlı Analiz
The Readability Level of Websites Regarding COVID-19 Ocular Findings: An Internet-Based Analysis
Hamıdu Hamısı Gobeka, Güllü Jabbarova, Aynur Er, Seray Yörükoğlu, Kudret Kurt, Murat Demirezen, Mustafa Doğan
doi: 10.5505/vtd.2022.37431  Sayfalar 381 - 385

5.
Pediatrik Optik Nörit Hastalarının Klinik Özellikleri ve Göz Bulguları: Tek Merkez Deneyimi
Clinical Characteristics and Visual Outcomes of Pediatric Optic Neuritis: A Single Center Experience
Dilek Cebeci, Esra Gurkas, Zeynep Öztürk, Alev Güven, Zeynep Selen Karalok, Aydan Değerliyurt, Nefise Arıbaş Öz, İbrahim Halil Öncel, Serkan Özmen, Şükriye Yılmaz, Tülin Hakan Demirkan
doi: 10.5505/vtd.2022.92604  Sayfalar 386 - 392

6.
Diyarbakır'da Hava Sıcaklığının Sperm Parametrelerine Etkisi: Altı Yıllık Analiz
The Effect Of Air Temperature On Quality Of Sperm In Diyarbakir: An Analysis Over Six Years
Muhamet Afsin, Ayse Feyda Nursal
doi: 10.5505/vtd.2022.71598  Sayfalar 393 - 400

7.
Neferinin Servikal Kanser Hücreleri (HeLa) Üzerinde Apoptotik Etkisi
Apoptotic Effect Of Neferine On Cervical Cancer Cells (HeLa)
Gözde Şahin, Tuğçe Duran, Serkan Küççüktürk, Nadir Kocak, Denizhan Bayramoglu, Aysegul Kebapcılar, Çetin Çelik
doi: 10.5505/vtd.2022.87094  Sayfalar 401 - 406

8.
Postpartum Depresyon, Hipomani, Duygu Düzenleme Güçlükleri ve Aralarındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi
Postpartum Depression, Hypomania, Emotion Regulation Difficulties and Evaluation of Their Relationships
Eren Pek, Hail İbrahim Taş, Kürşat Altinbaş
doi: 10.5505/vtd.2022.80588  Sayfalar 407 - 415

9.
Yenidoğan Sarılığında G6PD Eksikliği
G6PD Deficiency in Neonatal Jaundice
Altay Babacan, Feray Ferda Şenol, İlkay Bahçeci
doi: 10.5505/vtd.2022.96237  Sayfalar 416 - 420

10.
Ovaryum Dokusunun Eksplant Kültürü
Explant Culture of Ovarian Tissue
Murat Serkant Ünal, Elif Önder, Nazlı Çil, Hatice Şiyzen Çoban, Mücahit Seçme, Gül Yıldırım, Gülcin Abban Mete
doi: 10.5505/vtd.2022.90947  Sayfalar 421 - 427

11.
Sıçanlarda Parasetamolle İndüklenen Karaciğer Toksisitesi Üzerine Berberis Vulgaris Bitki Ekstresinin Koruyucu Etkilerinin Araştırılması
Protective Effects of Berberis Vulgaris Plant Extract on Paracetamol-induced Liver Toxicity in Rats
Serdar Yiğit, Arzu Gezer, Muhammed Yayla, Erdem Toktay, Pınar Aksu Kılıçle, Seyit Ali Bingol, Çığdem Eda Balkan Bozlak
doi: 10.5505/vtd.2022.36675  Sayfalar 428 - 433

OLGU SUNUMU
12.
Dirençli Hiperkalsemi İle Presente Olan Bir Multiple Miyelom Vakası
A Case of Multiple Myeloma Presenting With Resistant Hypercalcemia
Zeki Kemeç, Cevat Tüzün
doi: 10.5505/vtd.2022.37880  Sayfalar 434 - 439

13.
Kronik Böbrek Yetersizliği Hastasında Görsel Halüsinasyonlar ile Prezente Olan Ertapenem İlişkili Nörotoksisite
Ertapenem Related Neurotoxicity Presented with Visual Halusinations in Chronic Kidney Failure Patient
Seçkin Akben, İlyas Öztürk, Ertugrul Erken, Özkan Güngör, Orcun Altunören
doi: 10.5505/vtd.2022.83356  Sayfalar 440 - 444

DERLEME
14.
Lizozomal Depo Hastalıklarının Otofaji ile İlişkisi
Relationship of Lysosomal Storage Diseases (LSD) with Autophagy
Seda Keskin, İsmail Mert Alkaç, Burcu Çerçi
doi: 10.5505/vtd.2022.95776  Sayfalar 445 - 453

LookUs & Online Makale