E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi - Van Med J: 13 (2)
Cilt: 13  Sayı: 2 - 2006
KLINIK MAKALE
1.
Hepatit B İmmünizasyonunda Düşük Doz İntradermal ve Subkutan Aşı ile Klasik İntramüsküler Aşı Uygulama Sonuçlarının Karşılaştırılması
Comparison of Response Results to Low Dose Alternative Intradermal and Subcutaneous Vaccine Applications with the Results of Classical Intramuscular Vaccination Route
Hayrettin Akdeniz, Mustafa Kasım Karahocagil, Hasan Karsen
Sayfalar 28 - 35

2.
Et Ve Et Ürünlerinden Listeria Monocytogenes’in İzolasyonu
Isolation of Listeria Species in Meat and Meat Products
Mustafa Berktaş, Edibe N. Bozkurt, Hamza Bozkurt, Mustafa Alişarlı, Hüseyin Güdücüoğlu
Sayfalar 36 - 41

3.
Hemodializ Amaçlı Açılan A-V Fistüllerde Proksimal Distal Başarı Oranı Karşılaştırılması
Comparison of Proximal Distal Success Rate In A –V Fistulas Settled for Hemodialysis
Murat Başer, Hayriye Sayarlıoğlu, Ekrem Doğan, Reha Erkoç, Ali Çiftçi, M.Çetin Kotan
Sayfalar 42 - 45

4.
Megaloblastik Anemili 45 Olgunun Klinik ve Hematolojik Yönden Değerlendirilmesi
Evalution Of Fourty-Five Children With Megaloblastic Anemia Accourding To Clinical and Hemotologic Findings
Ali Bay, Ahmet Faik Öner
Sayfalar 46 - 48

5.
Nozokomiyal Stenotrophomonas Maltophilia Suşlarının İzolasyonu ve Antibiyotiklere Duyarlılığı
The Isolation and Antibiotic Susceptibility Of Nosocomial Stenotrophomonas Maltophilia Strains
Dilek Dülger, Mustafa Berktaş, Hamza Bozkurt, Hüseyin Güdücüoğlu, Aykut Mısırlıgil
Sayfalar 49 - 52

6.
Beden Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Yüzeyel Mantar Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi
The Evaluation of Superficial Fungal Infections in the Students of Physical Education Department
Hüseyin Güdücüoğlu, Necmettin Akdeniz, Hamza Bozkurt, Kumru Aygül, Hicran İzci, Mustafa Berktaş
Sayfalar 53 - 55

7.
Acil Kadın Hastalıkları ve Doğum Ameliyatlarında Anestezi Uygulamalarımız
Anesthesia for Emergency Obstetric and Gynecological Operations
Gülcan Berkel Yıldırım, Serhan Çolakoğlu, Elif Bombacı, Selda Gül
Sayfalar 56 - 60

OLGU SUNUMU
8.
Atropa Belladonna İle Zehirlenme: Bir Olgu Sunumu
Poisoning With Atropa Belladonna Linnaeus:A Case Report
Cengiz Demir, Cumhur Dülger, Rafet Mete, Şevket Arslan, İmdat Dilek
Sayfalar 61 - 63

9.
Epilepsili Çocukta Hipereozinofili İle Seyreden Toxocariazis: Olgu Sunumu
A Toxocariasis Case Presenting As Hypereosinophilic Syndrome In A Child With Epilepsy
Dursun Odabaş, Ali Bay, Murat Doğan, Hasan Yılmaz
Sayfalar 64 - 66

DERLEME
10.
Boy Kısalıkları
Short Statures
İsmail Malkoç
Sayfalar 67 - 70

LookUs & Online Makale