E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 29 (3)
Cilt: 29  Sayı: 3 - 2022
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - III

KLINIK ARAŞTIRMA
2.
Parkinson Tanısı Almış Hastalarda MTHFR C677T Gen Varyasyonu ve Serum Bakır Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması
Investigation of the Relationship Between MTHFR C677T Gene Variation and Serum Copper Levels in Patients Diagnosed with Parkinson's
Arzu Ay, Nevra Alkanli, Sibel Guler
doi: 10.5505/vtd.2022.44712  Sayfalar 246 - 253

3.
Malign Melanom Olgularımızda Prognostik Faktörlerin Değerlendirilmesi
Evaluation of Prognostic Factors in our Malignant Melanoma Cases
Betül Peker Cengiz, Fuzuli Tuğrul
doi: 10.5505/vtd.2022.46693  Sayfalar 254 - 259

4.
Anksiyete Bozukluğu olan Çocuk ve Ergenlerde Serum Vitamin B12, Folat ve Ferritin Düzeyleri; Kontrollü Çalışma
Serum Vitamin B12, Folate, and Ferritin levels in Children and Adolescents with Anxiety Disorders; Controlled Study
Sabide Duygu Uygun, Zeynep Goker, Fatma Karaca Kara, Özden Üneri
doi: 10.5505/vtd.2022.95867  Sayfalar 260 - 266

5.
GLP-1 Agonist Tedavisinin Subklinik Ateroskleroz Üzerine Etkisi
The Effect of GLP-1 Agonist Treatment On Subclinical Atherosclerosis
Davut Sakız, Murat Çalapkulu, Muhammed Erkam Sencar, Seyit Murat Bayram, İlknur Ozturk Unsal, Muhammed Kizilgul, Bekir Uçan, Mustafa Özbek, Erman Çakal
doi: 10.5505/vtd.2022.09815  Sayfalar 267 - 274

6.
Non Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığının Kardiyovasküler ve Metabolik Risk İndeksleri ile İlişkisi
Relationship between Non-Alcoholic Fatty Liver Disease and Cardiovascular and Metabolic Risk Indices
Şevin Demir, Huriye Ecem Subaşı
doi: 10.5505/vtd.2022.76753  Sayfalar 275 - 282

7.
Pediatrik Üroloji Farkındalığının ve Ebeveynlerin İnternet Kullanımının Değerlendirilmesi
Evaluation of Awareness of Pediatric Urology and Parents' Internet Use
Mesut Berkan Duran, Varol Nalcacioglu
doi: 10.5505/vtd.2022.87528  Sayfalar 283 - 289

8.
COVID-19 Hastalarında Oral Kortikosteroid Tedavisinin, Klinik Seyir, Hastane Yatış ve Mortalite Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Effect of Oral Corticosteroid Treatment on Clinical Course, Hospitalization and Mortality in COVID-19 Patients
Umay Balcı, Figen Sarıgül, Derya Seyman, Alper Tahmaz, Ayşegül Seremet Keskin, Kübra Demir Önder, Hande Berk, Ulku User, Filiz Kizilates
doi: 10.5505/vtd.2022.00908  Sayfalar 290 - 296

9.
Yenidoğan Sepsisi Tanısı ve Prognozunda IL-6, IL-8, TNF-α ve C-Reaktif Protein Düzeyleri
IL-6, IL-8, TNF-α and C-Reactive Protein Levels in the Diagnosis and Prognosis of Neonatal Sepsis
Ruken Yıldırım, Mehmet Celal Devecioglu
doi: 10.5505/vtd.2022.89166  Sayfalar 297 - 302

10.
Covid-19 Pandemisinin Acil Servis Yüküne Etkisi
Impact of Covid-19 Pandemic on Emergency Room Burden
Şimşek Çelik, Sefa Yurtbay, Yusuf Kenan Tekin, İlhan Korkmaz, Pelin Çelik
doi: 10.5505/vtd.2022.87405  Sayfalar 303 - 308

11.
Zeisler, Butler ve Hanna Metotları ile Hesaplanan İyonize Kalsiyum Düzeylerinin Hipokalsemi Tanısındaki Değeri
The Worth of Ionized Calcium Levels Calculated by Zeisler, Butler and Hanna Methods in Diagnosis of Hypocalcemia
Tuba Batur, Halil İbrahim Akbay, Erdem Çokluk
doi: 10.5505/vtd.2022.42744  Sayfalar 309 - 313

12.
Şanlıurfa İlinde AB0, Rh Kan Gruplarının ve Rh Subgruplarının Dağılımının İncelenmesi
Examination Of The Distribution Of AB0, Rh Blood Groups And Rh Subgroups İn Şanlıurfa Province
İbrahim Halil Dikici
doi: 10.5505/vtd.2022.85530  Sayfalar 314 - 319

13.
Periferik Pulmoner Lezyonlarda İnce Kesit Bilgisayarlı Tomografi Rehberliğinde Bronkoskopik Fırça Biyopsinin Tanısal Yeri
Diagnostic Role of Bronchoscopic Brush Biopsy Guided by Thin Section Computed Tomography in Peripheral Pulmonary Lesions
Esma Gezer Pekyen, Bünyamin Sertoğullarından
doi: 10.5505/vtd.2022.26443  Sayfalar 320 - 326

14.
Youtube’da Epiretinal Membran Cerrahisi
Epiretinal Membrane Surgery on Youtube
Murat Serkan Songur, Mehmet Çıtırık
doi: 10.5505/vtd.2022.67503  Sayfalar 327 - 331

15.
Bağ Dokusu İlişkili İntertisyel Akciğer Hastalarında Covid-19 Hastalık Seyri
Covid-19 Course in Connective Tissue Disease-Related Interstitial Lung Disease Patients
Hasan Satış, Yasemin Ünsal, Abdurrahman Tufan
doi: 10.5505/vtd.2022.67790  Sayfalar 332 - 336

16.
Meme Kanserli Hastalarda Pet - BT İle Tümör Özellikleri Arasındaki İlişki
The Relatıonshıp Between Pet Ct And Tumor Features In Patıents Wıth Breast Cancer
Yasin Sezgin, Oğur Karhan, Serdar İleri, Senar Ebinç, Erkan Bilen, Muslih Urun, Halis Yerlikaya
doi: 10.5505/vtd.2022.74340  Sayfalar 337 - 343

17.
Suberoilanilid Hidroksamik Asit (SAHA) Hipokampal Hücrelerde Glutamata Bağlı Oksidatif Stresi Azaltır
Suberoylanilide Hydroxamic Acid (SAHA) Reduces Glutamate-Induced Oxidative Stress in Hippocampal Cells
Caner Günaydin, Zülfinaz Betül Çelik
doi: 10.5505/vtd.2022.01979  Sayfalar 344 - 349

DERLEME
18.
Yoğun Bakım Hastalarında Omega-3 Takviyesinin Mortalite Ve Morbidite İle İlişkisi
The Relatıonshıp Between Momalıty And Morbıdıty Of Omega-3 Supplements In Intensıve Care Patıents
Hakan Toğuç, Hande Öngün Yılmaz
doi: 10.5505/vtd.2022.33603  Sayfalar 350 - 357

OLGU SUNUMU
19.
Başağrısı ve Periorbital Morarma ile Başvuran Çocuk
A Child Presenting With Headache and Periorbital Bruising
Gülfer Akça, Ünal Akça, Haydar Ali Taşdemir
doi: 10.5505/vtd.2022.57767  Sayfalar 358 - 361

LookUs & Online Makale