E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi - Van Med J: 4 (3)
Cilt: 4  Sayı: 3 - 1997
DERLEME
1.
Yeni Keşfedilen Merkaptobenzimidazol Türevi Bir Maddenin Antihipoksik Etkisi
The Antihypoxic Effect of Newly Discovered Chemical Derivated From Mercaptobenzimidazol
Hakani Sabiroğlu, Mehmet Kara, Hasan Yılmaz, Asmagül Rahimova
Sayfalar 135 - 137

2.
Merkaptobenzimidazol Türevinin Anksiyolitik Etkisinin Araştırılması
An Investigation of Anxiolytic Effects of the Chemical Derivated From Mercaptobenzimidazole.
Hakani Sabiroğlu, Hasan Yılmaz, Mehmet Kara, Asmagül Rahimova
Sayfalar 138 - 141

3.
Konvansiyonel ve Mikrodalga ile Pişirmenin Van Balığı'nın (Chalcalburnus tarichi) D3 Vitamin Düzeyi Üzerine Etkisi
The Effect of Conventional and Microwave Cooking on Vitamin D3 Levels of Van Lake Fish (Chalcalburnus tarichi)
Emrullah Sağun, Haluk Testereci, İbrahim Hakkı Yörük, Kamil Ekici
Sayfalar 142 - 146

KLINIK MAKALE
4.
Süt Çocuklarında Denver ve Gelişimsel Tarama Testi (DGTT) Sonuçları ve Gelişimsel Gecikmelerin Değerlendirilmesinde Önemi.
Denver Developmental Screening Test (DDST); results and importance in the evaluation for developmental delays in infants.
Serap Karasalihoğlu, Ercan Kırımi, Betül Biner, Ali Boz, Hilal Bozdereli
Sayfalar 147 - 150

5.
Total Larenjektomililerde Timpanogram, Stapes Refleksi ve Tuba Eustachii Fonksiyonlarının İncelenmesi*
The evaluation of tympanogram, acoustic reflexes and eustachian tube function in laryngectomized patients.
Hüsamettin Yaşar, İlham Sarıkahya, Naif Özkul
Sayfalar 151 - 153

6.
Adolesanlardaki Primer Dismenorenin Vücut Kütle İndeksi ile İlişkisi*
Relation Between Primary Dysmenorrhea and Body Mass Index in Adolescents
Mansur Kamacı, Yalçın Önder, Nevzat Akman
Sayfalar 154 - 157

7.
Vaginal Mikotik Enfeksiyonlarda Fentikonazol İle Ketokonazol'ün Etkinlikleri*
The efectiveness of Fenticonazole and ketoconazole in vaginal mycotic infectionus.
Rabiye Babalıoğlu, Diber Önaldı, Nevin Özmen, Bilhan Sıdal, A.Rıza Yılmaz, İsmet Beycan
Sayfalar 158 - 160

8.
İntraoperatif ve Postoperatif Tonsillektomi Kanamaları Azaltılabilir mi*?
May Be Peroperative And Postoperative Tonsillectomy Haemorrhages Decrease ?
Ahmet Kutluhan, Erol Egeli, Muzaffer Kırış, Emin İnalkaç, Serdar Akkaya
Sayfalar 161 - 163

OLGU SUNUMU
9.
Dandy-Walker Sendromu ve Uyarılmış Potansiyeller. Olgu Sunumu*
Dandy- Walker Syndrome and Evoked Potentials: a case report
Ömer Anlar, Temel Tombul, Nurullah Yüceer, M.Bahadır Güven, Halil Arslan
Sayfalar 164 - 166

10.
Beyin Sapı Kavernöz Anjiomu: Klinik Takip Sonuçları ve MRG Görünümleri. Olgu Sunumu
Brain stem cavernous angioma: the results of clinical follow-up and the appearances of MRI. A case report
Nurullah Yüceer, Ömer Anlar, M. Bahadır Güven, Temel Tombul, Mehmet Bozkurt
Sayfalar 167 - 170

11.
Üç Olgu Dolayısıyla Ludwig Anjini
Ludwig’s Angina apropos of 3 cases.
Hayrettin Akdeniz, Ahmet Kutluhan, İrfan Yalçınkaya, Hasan Irmak, Serdar Akkaya
Sayfalar 171 - 174

12.
Bir Olgu Nedeniyle Mediastinal Benign Teratom
Mediastinal Benign Teratoma Apropos of a Case
İrfan Yalçınkaya
Sayfalar 175 - 176

13.
Konjenital Kistik Adenomatoid Malformasyon
Congenital cystic adenomatoid malformation
Ömer Soysal, Abdullah Aydın, Oğuz Turhan, Hasan Özdemir, Zeki Yıldırım, Canan Hasanoğlu
Sayfalar 177 - 179

14.
Akciğer Agenezisi: Olgu Sunumu*
Pulmonary agenesis. Case report
Kürşat Uzun, Bülent Özbay, Halil Arslan, Abdullah Gülsün
Sayfalar 180 - 182

15.
Sitomegalovirüs İnfeksiyonu ve Sitomegalovirüs Hiperimmünglobülin Tedavisi. Olgu Sunumu*
Cytomegalovirus Infection and Cytomegalovirus Immune Globulin Therapy. A case report
İsmail H. Kara, Ahmet Deniz, İdris Yıldırım, Metin Kılınç, Kenan Haspolat
Sayfalar 183 - 186

DERLEME
16.
Tiroid Nodülleri: Genel Özellikleri ve Tanı Metodları
Thyroid nodüleri General Aspects and Diagnostic methods
Halis Aksoy, Süleyman Alıcı
Sayfalar 187 - 192

LookUs & Online Makale